Raiffeisen Bank (english)

Raiffeisen banka posluje u okviru Raiffeisen International-a, jedne od najvećih bankarskih grupacija u srednjoj i istočnoj Evropi, koja je deo austrijske RZB grupe. Osnovana je u julu 2001. godine, kao prva banka u Srbiji sa 100 odsto stranim kapitalom. Danas Raiffeisen banka uspešno razvija svoje aktivnosti u četiri pravca: poslovanje sa stanovništvom, poslovanje sa privredom, poslovanje sa malim i srednjim preduzećima, upravljanje sredstvima i investiciono bankarstvo. Nudeći sve vrste bankarskih usluga u skladu sa zapadnim standardima, uz istovremeno razumevanje specifičnosti i mogućnosti koje pruža domaće finansijsko tržište, Raiffeisen banka je treću godinu zaredom na vodećoj poziciji po visini bilansne aktive koja je polovinom godine premašila 1,7 milijardi evra.

Lidersku poziciju banka je izborila iznosom ukupnih depozita od 773 miliona evra ali i visinom ukupnih plasmana, koji su polovinom ove godine premašili 980 miliona evra, prvenstveno zahvaljujući privlačnoj kreditnoj ponudi. Nameravamo da konstantno inoviramo ponudu, širimo poslovnu mrežu u zemlji, unapređujemo kvalitet usluge i tako ostanemo „broj jedan”, poručuju iz Raiffeisen banke. U prilog tome ističu plan da do kraja godine otvore još 12 filijala, koje će sa postojeće 55, biti na raspolaganju klijentima banke.

Verujući u perspektivu razvoja Srbije, Raiffeisen banka je uvećala svoj kapital za dodatnih sto miliona evra, koji će najvećim delom biti investiran u kreditiranje privrede, naročito malih i srednjih preduzeća. Usluge Banke već koristi preko 3000 najznačajnijih domaćih i inostranih firmi, pa je zaključno sa prvom polovinom 2006. godine kreditni portfolio ovog sektora premašio 564 miliona evra. Ovo je vodeća finansijska organizacija po izboru stranih investitora i jedna od najaktivnijih banaka u procesu privatizacije. Preko 75% najvećih inostranih kompanija u Srbiji posluje preko Raiffeisen banke.

Naročitu pažnju Raiffeisen banka poklanja saradnji sa malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, o čemu svedoči podatak da je samo u 2005. godini obim plasmana ovom segmentu privrede udvostručen. Sektor za mala preduzeća i preduzetnike nudi kompletnu uslugu prilagođenu zahtevima ovog tržišta – od domaćeg i međunarodnog platnog prometa, dokumentarnih poslova i garancija, do raznovrsnih kreditnih aranžmana, Visa Business i Master platnih kartica i elektronskog bankarstva. Usluge ovog sektora koristi više od 14.000 klijenata, kojima je banka do polovine ove godine plasirala 117 miliona evra kroz kreditne aranžmane.

Građanima banka nudi mogućnost korišćenja velikog broja atraktivnih proizvoda i usluga: razne tipove kredita, dinarsku i deviznu štednju, Visa kartice, otvaranje i vođenje tekućih računa, elektronsko bankarstvo, menjačke poslove, otkup obveznica, iznajmljivanje sefova, trajni nalog. Preko 350.000 građana Srbije opredelilo se da koristi usluge Raiffeisen banke, posredstvom mreže od 55 filijala širom Srbije. Do polovine ove godine banka je plasirala građanima preko 300 miliona evra u vidu kredita, dok je štednja stanovništva dostigla 444 miliona evra.  

Raiffeisen banka je među vodećima na tržištu u trgovanju devizama i efektivnim stranim novcem, sa ostvarenim trading rezultatom u prethodnoj godini u visini od 16,8 miliona evra. Dajući odlučujući doprinos razvoju i uvođenju prve referentne kamatne stope za domaću valutu – BEONIA (Belgrade Over Night Index Average) i BELIBOR (Belgrade Interbank Offered Rate), Raiffeisen banka je potvrdila svoju pionirsku  ulogu u razvoju finansijskog tržišta Srbije.

Sredinom prošle godine banka je dobila licencu za obavljanje brokerskih poslova i već krajem iste osvojila dva mandata za preuzimanje lokalnih banaka.

Kao potvrdu tržišnih uspeha, banka je dobila brojne nagrade i priznanja – Euromoney, The Banker, Global Finance i Finance Central Europe proglasili su Raiffeisen banku za najbolju banku u Srbiji u 2005. godini. Peti put za redom, Euromoney je proglasio Raiffeisen za najbolju banku u Srbiji u 2006. godini.

Podelite ovaj tekst: