ISKOSA GLEDANO: Letnja šema

Da ne bi one kosovske rezolucije koju je Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija podneo naš ministar inostranih poslova, mediji se ovog leta ne bi imali čime baviti, rekao je u vrlo gledanoj televizijskoj emisiji, u po svemu drugom dakle ko Švajcarska dosadnoj zemlji Srbiji, jedan kolega novinar.

Piše: Ruža Ćirković

Hvala, Vuku Jeremiću! Da ne bi kadrovskog problema zvanog ministar inostranih poslova, u kao Švajcarska dosadnoj zemlji Srbiji, Demokratska stranka se ne bi setila svojih zakonskih kadrovskih obaveza prema ženama. Hvala Vuku Jeremiću, još jednom!

Dok na udarnim stranama štampanih i u udarnim emisijama elektronskih medija ministri, novinari, političke stranke i, ničim izazvano, žene, beskorisnim ali ne i jevtinim rezolucijama, razbijaju dosadu ovog hirovitog leta, na oglasnim se stranama štampanih medija uporedo odvija ni malo dosadni deo srpske kosovske drame, od svih zapostavljen, kao siroče. Odvija se kao privatni rat, nedostojan pažnje i materijalne podrške diletanata visoke svetske politike. Kosovska agencija za privatizaciju uredno u našoj štampi objavljuje spiskove radnika koji su stekli pravo da učestvuju u deobi jedne petine prihoda od privatizacije svakog pojedinačnog kosovskog preduzeća. Na ovom pozitivnom spisku ni tokom septembra, a povremenim praćenjem ovih oglasa ni ranije, nisam našla nijedno ime ili prezime koje bi ličilo na srpsko. Kosovska agencija za privatizaciju uporedo sa ovim objavljuje i spisak radnika koji su iz podele 20 odsto para dobijenih privatizacijom preduzeća isključeni, a koji su se zbog toga zanemarivanja žalili i čija je žalba odbijena. Na ovom spisku preovlađuju srpska imena i prezimena. Uz ove oglase, Kosovska agencija za privatizaciju objavljuje i uslove pod kojima se u ovoj podeli može učestvovati: “Radnik stiče pravo na 20 odsto od prihoda ostvarenog prodajom, ukoliko je bio evidentiran kao radnik gore pomenutog društvenog preduzeća u vreme privatizacije ili likvidacije – do kojeg dođe ranije – i ukoliko je bio na platnom spisku tog društvenog preduzeća u periodu ne kraćem od tri godine. RADNIK KOJI NE ISPUNJAVA OVE USLOVE, IPAK SE MOŽE KVALIFIKOVATI UKOLIKO JE NJEGOVA DISKVALIFIKACIJA POSLEDICA DISKRIMINACIJA (podvukla R. Ć.).

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: