КАКО СМАЊИТИ НЕЗАПОСЛЕНОСТ У СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ

Национална служба за запошљавање у 2011. планира да активним мерама у оквиру 16 програма запосли 60.000 људи и да развије сарадњу са 120 општина у решавању овог проблема са локалним специфичностима

nezapolslenostНационална служба за запошљавање (НСЗ) пажљиво прати кретања на тржишту рада у нестабилним условима пословања српске привреде и примењује све програме и пројекте неопходне за повећање запослености. У Србији, према последњим подацима НСЗ почетком ове године, има 729.520 незапослених. Стопа незапослености, према истраживањима која врши Републички завод за статистику по међународно упоредивој методологији, износи 19,2 одсто. Истраживања се спроводе у априлу и октобру, а према најновијим подацима стопа је била непромењена, што указује на благу тенденцију заустављања губитка радних места и раста запослености.

Комбинација мера

У овој години из буџета је за активне мере смањења незапослености издвојено 3,7 милијарди динара. Заједно са општинским буџетима и буџетима фондова за запошљавање инвалида, средства износе 7,2 милијарде динара. НСЗ је у овој години предвидела реализацију 16 програма, у односу на седам колико је реализовано у прошлој години.

– Проблем незапослености у Србији не може се решавати издвојено од других токова у друштву и посматрати независно од осталих проблема у привреди, јер на број новоотворених радних места не утиче само спровођење мера за запошљавање. Повећању броја нових радних места допринеле би нове инвестиције, заједничко деловање друштвених акција и програма активне политике запошљавања, као и омогућавање стабилнијег макроекономског окружења, сузбијање сиве економије и смањење броја непријављених фирми и радника који раде „на црно”. Због тога је неопходно радити на привлачењу страних улагања која доносе нове технологије и фабрике. Тржиште рада у Србији је велико и долазак једне компаније не може значајније да промени слику у области запошљавања, објашњава у разговору за Економетар Дејан Јовановић, директор Националне службе за запошљавање у Србији.

Опширније у штампаном издању

Podelite ovaj tekst: