KRISTIJAN RAP: Hiljadu elektronskih formulara za dvesta životnih situacija

Automatizacija procesa, kao deo elektronske uprave, povećala je efikasnost u poslovnom sektoru. Sada se na samo jednom portalu mogu dobiti sve potrebne informacije elektronskim putem, i u kratkom vremenskom roku

Kristijan Rap

Austrijska vlada i državne institucije imaju već gotovo dve decenije iskustvo sa elektronskom upravom. Primenili su elektronska rešenja globalne kompanije IBM koja je postala poznati partner „Digitalne Austrije“ i podržava inovativne usluge elektronske uprave već dugi niz godina, naročito u Ministarstvu finansija, austrijskom Saveznom računarskom centru, Saveznom centru za nabavke (eShop) i austrijskom elektronskom sistemu datoteka (ELAK), i mnogim drugim.

Kao i drugi partneri projekta „Elektronska uprava“, kompanija IBM je izabrana, na javnom tenderu, jer je ponudila najbolja rešenja za inovativne usluge elektronskog upravljanja. Kristijan  Rap (Christian Rupp), savezni izvršni sekretar za e-government rešenja u Austriji, koje postoji u okviru Saveznog ministarstva za e-government Austrija, kaže za Magazin Biznis da je, od ranih devedesetih do danas, u Austriji na raspolaganju više od 1.000 elektronskih formulara za oko 200 životnih situacija.

– Elektronska uprava je sinonim za efikasnu, modernu, inovativnu, pametnu, otvorenu, pouzdanu upravu. Počeli smo sa elektronskim registrima za preduzeća i zemljišta a već 1997. izgradili smo digitalni vodič za sve austrijske uprave, obuhvatajući i elektronske formulare i elektronski informacioni sistem za zakone, kao i za plaćanje poreza preko interneta – kaže Rap.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: