Основа здраве економије

Регионална привредна комора Крушевац пружа све значајнију помоћ малим и средњим предузећима која постају окосница извозно оријентисаних предузећа у овом округу

osnova-zdrave-ekonomijeУ привреди шест општина Расинског округа све значајнију улогу имају мала и средња предузећа. Регионална привредна комора Крушевац саопштила је недавно да приватна МСП учествују са више од 90 одсто у укупном броју предузећа, а да је највећи раст забележен у области малих предузећа – чак 50 одсто. Због тога ова комора, основана јануара 2003. године, у оквиру заштите интереса привреде, систематски спроводи мере за оснивање и подстицање развоја ових предузећа.

Према подацима Регионалне привредне коморе Крушевац, у Расинском округу је регистровано 1.487 предузећа. У Крушевцу их је 795, Трстенику 316, Александровцу 157, Варварину 90, Брусу 68 и Ћићевцу 61. Од укупног броја малих предузећа је 1.417, средњих 51 и великих 19.

Комора као сервис

Ми се у потпуности понашамо као сервис привреде, односно својих чланова, а овде спадају предузећа и други субјекти привредне делатности, банке и друге финансијске организације, организације осигурања имовине и лица, земљорадничке задруге, као и колективни чланови преко својих удружења. У фокусу наше активности је стварање нових, здравих предузећа, која могу бити окосница перспективне економије – каже Горан Красић, председник РПК Крушевац.

– За Србију су карактеристичне промене које прате све земље у транзицији, а то се првенствено односи на раст броја МСП. Ово је, пре свега, последица процеса приватизације, који у нашој земљи још није окончан. Раст броја новоотворених радних места у приватном сектору није довољан да би апсорбовао вишкове запослених из великих и државних предузећа. Ми, као привредна комора, желимо да охрабримо људе који су у процесу транзиције остали без посла да новац добијен кроз социјални програм уложе у покретање бизниса што, наравно, води делимичном решавању проблема незапослености у региону, као и да успешно преброде прве две године пословања, када се суочавају са највећим изазовима – каже Душица Вукчевић, координатор Одбора за предузетништво, реструктурисање и приватизацију Регионалне привредне коморе Крушевац.

Према подацима ове коморе, на територији Расинског округа до сада је приватизовано 39 предузећа, односно 50 одсто од укупно предвиђеног броја за приватизацију (не рачунајући ХИ „Жупа”, за коју је раскинут купопродајни уговор). Приватизовано је 13 малих, 16 средњих и 10 великих предузећа, док на приватизацију чека 14 малих, 11 средњих и 16 великих предузећа. Од укупног броја приватизованих предузећа, тендерски облик је примењен само у пет случајева. Међу предузећима „на чекању“, најзначајнија је „Прва петолетка” са око 8.000 запослених.

ФЛОРY – добар пример

Крушевачко приватно предузеће Flory д.о.о. власништво Радољуба Милошевића, које се бави производњом дечје хране, ушло је у трећу годину успешног пословања. Прве године пословања (2004) предузеће је увело тзв. интегрисани систем квалитета (NASSR, ISO 9000 и ISO 14000), а прошле године, на провери, одбранило сертификате које поседује. После интеграције са фабриком „Алева“ из Новог Кнежевца, чији је већински власник постало предузеће Flory, прошириће се обим производње квалитетне, здраве хране, што ће допринети успешнијем продору на инострана тржишта. Flory извози у земље бивше Југославије, затим у Турску, Иран, Ирак, Русију, Украјину…
Директор погона у Крушевцу Сава Кнежевић каже да је у овој фабрици веома важно одржавање високог технолошког нивоа у производном процесу, максимално поштовање стандарда квалитета и држање хигијене на највишем нивоу, будући да је реч о дечјој храни. Да Flory у томе успева сведоче бројне награде, добијене за кратко време: Награда Привредне коморе Србије 2005. за изузетне резултате и допринос развоју малих и средњих предузећа, награда Министарства трговине за бренд „Baby King”, па награда Бизнис партнер за 2004. годину…

Због садашњих и очекиваних проблема активност коморе је све интензивнија на охрабривању људи који остају без посла да започну сопствени бизнис и да их потом подрже. У том циљу РПК Крушевац потенцијалним бизнисменима нуди саветодавне услуге, организоване посете сајмовима, израду бизнис планова, пројеката и друге информативне услуге. У овој комори наводе податак да од укупног броја извозно оријентисаних предузећа, мала и средња учествују чак са 80 одсто. Због тога је све учесталија промоција извозно оријентисаних предузећа. Уз финансијску помоћ УСАИД-а, комора је ове године обезбедила бесплатно учешће малих привредника на сајмовима у Мостару, Градачцу, Новом Саду, Бањалуци, Зеници…

– Припремамо отварање медија центра у нашој комори, који ће имати савремену опрему за симултано превођење. Наравно, обезбедићемо потребан број компјутера, електронску и штампану библиотеку. То ће бити једна од низа новина које реализујемо, а циљ је да допринесемо побољшању услова за рад малих и средњих предузећа и да им приближимо савремене економске токове – каже Александра Вучетић, координатор Одбора за системска питања и економске односе са иностранством РПК Крушевац.

Да су мала и средња предузећа основа здраве економије потврђено је на низу примера у Расинском округу. Истина, подаци говоре да је прошле године чак 75 одсто новооснованих предузећа имало трговину на мало за претежну делатност, а свега пет одсто производњу. Стручњаци РПК Крушевац верују да је могућа промена у корист производње и прерађивачке делатности.

Б. Радић

Podelite ovaj tekst: