ПАКЕТ ЕКОНОМСКИХ МЕРА ДРЖАВЕ СРБИЈЕ ЗА СМАЊИВАЊЕ НЕГАТИВНИХ ЕФЕКАТА ПРОУЗРОКОВАНИХ ПАНДЕМИЈОМ КОВИД-19: Држава најављује 5,1 милијарду евра као помоћ српској привреди

Пакет подразумева четири сета мера, саопштили су званичници, а главни циљеви су очување економске стабилности и подршка микро, малим и средњим предузећима у приватном сектору. Уз то, држава части и по 100 евра сваког пунолетног грађанина. Али, на све ће се сачекати, јер је почетком априла операционализација мера још била у припреми…

Синиша Мали и Марко Чадеж на представљању мера

ПРВИ СЕТ МЕРА

Овај део мера, у највећем делу, садржи одлагање плаћања доспелих пореских обавеза, уз каснију отплату на рате, најраније од почетка 2021. године:

– Одлагање плаћања пореза и доприноса на зараде спроводи се у циљу обезбеђења ликвидности, одржања привредне активности и запослености.

Одлагање плаћања пореза на зараде и доприносе за приватни сектор, током трајања ванредног стања, има за циљ повећање ликвидности свих привредних субјеката у привредном сектору који исплаћују зараде запосленима. Такође, ова мера се односи на одлагање плаћања пореза на приход од самосталних делатности свих предузетника.

Сви послодавци који се определе да користе ову меру могу да користе одлагање плаћања трошкова пореза и доприноса на зараде до почетка 2021. године, а након тога се оставља могућност даљег одлагања плаћања ових трошкова најдуже до 24 месеца без обавезе плаћања камате на захтев пореског обвезника.

Основни услови за примену ове мере су идентични за све послодавце без обзира на њихову економску снагу.

– Одлаже се и плаћање аконтација пореза на добит у другом кварталу.

Та мера има за циљ повећање ликвидности пореских обвезника путем одлагања плаћања аконтација за порез на добит за 2020. годину које доспевају у другом кварталу 2020. године.

Основни услови за примену ове мере су идентични за све обвезнике пореза на добит без обзира на њихову економску снагу.

– Ослобађање давалаца донација од обавезе плаћања ПДВ-а. Та мера има за циљ да се од плаћања ПДВ-а ослободе они донатори који своје производе, односно производе чијим прометом се баве, донирају установама које су непосредно укључене у активности које имају за циљ спречавање ширења и лечење грађана од болести ковид-19.

ДРУГИ СЕТ МЕРА

Односи се на директна давања предузећима, исплату помоћи у висини минималне зараде за предузетнике, микро, мала и средња предузећа, односно субвенције 50 одсто минималне зараде великим предузећима, чији запослени су послати на принудни одмор, због смањеног обима пословања или потпуне обуставе рада. Ефекат ове мере процењује се на око 1,8 одсто БДП.

Опширније у штампаном издању


У овом броју још и …

  • ПРЕДЛОГ МЕРА ПРИВРЕДНИХ УДРУЖЕЊА ЗА УБЛАЖАВАЊЕ КРИЗЕ: Смањити порезе и доприносе запослених
  • ОЦЕНА ФИСКАЛНОГ САВЕТА: Због кризе – оправдано задуживање државе
  • ЕБРД УПОЗОРАВА ДА ЋЕ ПАНДЕМИЈА НЕГАТИВНО УТИЦАТИ НА ПРИВРЕДЕ РЕГИОНА ЈИЕ: Хитни пакет солидарности од милијарду евра
  • УБРЗATИ TРAНСПOРT ПРOИЗВOДA И УВOЗ СИРOВИНA: Чадеж: Апел ЕУ да се и Западном Балкану омогући кретање “зеленим тракама”
  • ПРИВРЕДНИЦИ ПРИКУПИЛИ ПОМОЋ ЗА УГРОЖЕНЕ ПАНДЕМИЈОМ: Компаније показују хуманост на делу
  • МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ ОСИГУРАВАЈУЋИХ КУЋА ЗБОГ СПРЕЧАВАЊА ШИРЕЊА ВИРУСА: Обнова и куповина полиса преко интернета
  • Следећи број Економетра излази 2. јуна 2020.
Podelite ovaj tekst: