Промене које доносе профит

Омни груп, агенција за стратегијски консалтинг, ради на брзом опоравку фирми, реорганизацији пословања, смањењу трошкова, мотивисању радника и увећању зараде

promene-koje-donose-profitЈедан од највећих проблема са којим се суочавају домаће компаније у последњих осам година јесте како да у измењеним друштвено-економским околностима унапреде и одрже пословање. Фирме су неретко препуштене самосталном прилагођавању на нове услове рада, при чему нерационално смањују трошкове или примењују неадекватан начин пословања западноевропских предузећа. Тако је у појединим компанијама озбиљно нарушен начин управљања, у другима су искрсли бројни проблеми у пословању због засићења превазиђеним методама рада, а неке су стигле на корак до гашења.

Овакви проблеми најлакше се превазилазе уз помоћ стручњака за стратегијски консалтинг који раде на брзом опоравку фирми, реорганизацији пословања, смањењу трошкова, мотивисању радника и увећању зараде. Једну од агенција за стратегијски консалтинг – Омни груп – основала је пре четири године Милица Јовановић, заједно са групом консултаната. Циљ је био да се предузећима омогући ефикасно превазилажење свакодневних проблема у пословању, допринесе решавању одлука и лакшем прихватању стратегијског управљања у условима тржишне привреде. Консултанти раде на стабилизовању пословања модерних компанија, стварају услове за стабилно пословање на дужи рок, а применом специфичне методологије доприносе брзом расту профита. Када дође до застоја у пословању, први корак консултаната за стратегијско управљање јесте да направе добру дијагнозу стања, уоче и прецизно дефинишу узроке настанка проблема, добро га лоцирају и испланирају најбрже начине „лечења”.

– Консултанти детаљно анализирају пословање и организациону структуру компаније, едукују власнике, директоре и запослене како да на најлакши начин преброде застој и превазиђу фазу у којој је дошло до „засићења” у пословању. „Дијагноза” проблема мора бити одрађена брз како би се могући отпори према променама у компанији свели на минимум. Неопходно је да се проблем сагледа из социолошког, психолошког, демографског и других углова. Да би се све то постигло, консултанти за стратегијско управљање морају да имају искуство и знање које континуирано допуњавају праксом и тренингом, да поседују техничка, финансијска, управљачка знања, али и знања из области организације, планирања, информатике. Треба да имају добре организаторске и руководилачке способности и да се сналазе у кризним ситуацијама, каже Милица Јовановић, у разговору за Економетар.

Стручњаци за опоравак фирми немају „чаробни штапић” и не нуде готова решења, већ детаљном преданализом свих грешака у раду компанија настоје да реше проблеме, да мотивишу раднике и обезбеде најпре опоравак а онда и напредак предузећа. Они уче лидере да се боре, да инспиришу друге својим личним примером, да подстичу запослене да у оквиру радних тимова развијају здрав конструктиван дух и да не одустају од остварења планираних циљева.

Прецизна методологија

Омни груп примењује сопствену методологију рада са компанијама Оmni Group Business Solution (OGBS), која кроз учење, креативне радионице и увођење иновација брзо укључује све нивое менаџмента у активан рад на опоравку фирми, открива узроке слабе продаје производа и услуга, слабости организационе структуре, застоја у набавци робе и других проблема у пословању фирми. Примена методологије oмогућава стварање стабилних услова за раст компаније и повећање профита. Милица Јовановић каже да добра дијагноза проблема подразумева „снимање” организације рада и функционисања компаније, али и разговоре са одговорним менаџерима. Анализа започиње од „врха” компаније, али се разговори обављају и са средњим менаџерима. Тако се најлакше откривају узроци због којих су радници немотивисани за рад и напредак у фирми. У интензивној комуникацији са запосленима консултанти за стратегијско управљање прикупљају велики број значајних информација које помажу у дефинисању застоја пословања, анализирају начин управљања, комуникацију међу запосленима, као и функционисање система одлучивања и одговорности. Потом се дефинишу правила којих се, у току спровођења пројекта, придржавају сви запослени у компанији.

– „Лечење” фирме и спровођење ОГБС метода траје од три до шест месеци, након чега је фирма потпуно спремна да се бори са проблемима на тржишту, уз добро обучен кадар, јасне организационе структуре и процесе, системе одлучивања, одговорности, награђивања и кажњавања. За време трајања пројекта, компанија неометано послује а ефикасном применом методологије, већ након 45 дана уочавају се први резултати, који се показују у смањењу трошкова и повећању промета, каже Милица Јовановић.

Гарантни рок примене пројекта траје 18 месеци. У том периоду све промене у компанији, проблеме у одлучивању, регрутовању нових кадрова, контролисању резултата, као и друге услуге консултанти пружају бесплатно.

Podelite ovaj tekst: