Први – М&V Investments

Највећи промет остварило је брокерско-дилерско друштво М&V Investments са прометом од преко 35,8 милијарди динара у трговању акцијама и 2,2 милиона евра у трговању обвезницама

ekonometarКрај новембра, већ неколико година уназад, представља прилику да се стручњаци из света берзанског пословања и тржишта капитала окупе на једном месту и саберу резултате пословања претходне године и размене утиске и закључке. Термин овог окупљања одређен је да буде баш у новембру али не због тога што се обрачуни берзанских послова обављају крајем новембра. Наиме, пре 112. година, 21. новембра 1894. године, првобитно је основана Београдска берза. Стога се пословни партнери и пријатељи берзе редовно окупљају крајем новембра како би прославили годишњицу берзе, као и славу берзе – Светог Архангела Михаила.

Резултати до сада постигнути у 2006. години су задовољавајући. Укупно остварени промет закључно са 21. новембром на берзи износи преко 82 милијарде динара, односно приближно једну милијарду евра. Обим промета целокупне 2005. године превазиђен је крајем августа, а закључно са 21. новембром 2006. године промет је увећан за преко 70 одсто, у односу на претходну годину. Учешће акција у посматраном периоду 2006. године износи преко 86 одсто укупног промета на берзи, при чему је увећан и обим промета акцијама и обвезницама РС. Такође, новембар доноси и нове историјски максималне вредности за индексе Београдске берзе, и то на нивоу од 1.938,99 индексних поена, за индекс BELEXfm постигнут 7. новембра, и на нивоу од 1.503,09 постигнут 17. новембра за индекс BELEX15.

Милијарда

Закључно са 24. новембром 2006. године обим промета на Београдској берзи остварен од почетка године премашио је једну милијарду евра. Тиме је, у односу на претходну годину, обим промета приближно удвостручен, како у динарској тако и у вредности у еврима.

Као и сваке године, крај новембра искоришћен је и за проглашавање брокерских кућа које су до тог периода оствариле највеће учешће у трговању на берзи. Интересантно је да је, од укупно 77 чланова (брокерско-дилерских друштава и банака) колико тренутно има Београдска берза, преко 60 одсто промета у посматраном периоду остварено у трговању 10 чланова берзе. Сви остали заједно су реализовали мање од 40 одсто оствареног промета. У трговању обвезницама РС првих шест чланова берзе по обиму промета овим хартијама од вредности остварило је преко 50 одсто промета, а слична је ситуација и са трговањем акцијама.

Посматрано по појединачним брокерским кућама, највећи промет на берзи, као и највећи промет акцијама у посматраном периоду остварило је брокерско-дилерско друштво М&V Investments из Новог Сада, чији је директор Драгијана Радоњић-Петровић. Брокерско-дилерско друштво М&V Investments је са прометом од преко 35,8 милијарди динара у трговању акцијама и 2,2 милиона евра у трговању обвезницама РС, реализовало преко једне четвртине (25 одсто) укупног трговања на берзи, и то кроз 4,1 одсто укупног броја трансакција. Комерцијална банка а.д. Београд, која је остварила највећи обим промета у трговању обвезницама РС, налази се на 11. месту по укупном промету на берзи у посматраном периоду. Рекордери у оствареном броју трансакција су: Citadel securities d.о.о. Beograd у трговању акцијама, Raiffeisenbank а.д. Београд у трговању обвезницама РС, као и Сензал а.д. Београд у укупном броју остварених трансакција на берзи.

До краја године, а то је за још пола месеца, остаје да се види да ли ће редослед чланова берзе остати исти, као и које ће хартије однети епитете најтргованијих и највећих ценовних добитника у 2006. години.

Београдска берза

Пише: Драгијана Радоњић-Петровић

Podelite ovaj tekst: