UVOD U BIZNIS: NEP

Tačno pre 20 godina, Dragoslav Avramović je pravio prve koncepte zaustavljanja ondašnje hiperinflacije u SRJ, pošto je prethodno dobio odobrenje sa vrha vlasti.

Piše: Radojka Nikolić

Piše: Radojka Nikolić

Tada mu je, kako je kasnije objašnjavao i meni a i drugim kolegama novinarima, palo na um da mora da stvori novi dinar po ugledu na – červonec. Priznajem, nismo imali pojma šta je červonec, ali je sistematični „super deka“ imao spremno objašnjenje. To je ruski novac iz 1922. godine, odnosno to su prve novčanice izdate sa zlatnom podlogom u ondašnjoj Rusiji, u monetarnoj reformi koja je sprovedena od 1922. do 1924. godine. Tom reformom je plaćanje u naturi zamenjeno plaćanjem u novcu. Dakle, pošto se ondašnji jugoslovenski dinar, tokom 1992. i 1993. godine toliko pokvario da se, praktično, u mnogim slučajevima plaćalo u naturi, logično bi bilo, smatrao je Avramović, da i mi dobijemo naš červonec, odnosno novi dinar. I tako je i bilo…

Ali, zašto se uopšte pojavio „červonec“?

Nastao je kao jedan od instrumenata Nove ekonomske politike (NEP) koju je Lenjin u Sovjetskom Savezu sprovodio od 1921. godine. Naime, nova sovjetska vlast morala je da dopusti obnovu nekih elemenata kapitalističke privrede u zemlji kako bi se poboljšale ekonomske prilike, jer je pretio kolaps… Duga priča… Ali, NEP je dao dobre početne rezultate: omogućeno je osnivanje mešovitih preduzeća i davanje manjih industrijskih preduzeća u zakup ili koncesiju, zatim osnivanje privatnih poduzeća do 20 radnika, kasnije je taj broj i povećan, oživela je trgovina, industrija, povećana je poljoprivredna proizvodnja, bio je moguć zakup poljoprivrednog zemljišta i korišćenje unajmljene radne snage… NEP je zvanično trajao do 1928. godine, ali se sve promenilo već 1924. posle Lenjinove smrti, a pogotovo se promenilo potonjim dolaskom Staljina na vlast…

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • MINISTARSTVO PRIVREDE UPOZORAVA: SIEPA PRAVILA PROPUSTE: Subvencije bez adekvatne kontrole
  • “EVROPSKE REGIJE I GRADOVI U ZALETU ZA 2020.”: Srbobran u Briselu
  • BORIS VUKIĆ: APOKRIFI MENADŽMENTA (2): ”Spolja kalaj, unutra belaj”
  • PITER F. DRAKER: DRAKER IZ DANA U DAN (8): Jednostavno ili složeno poslovanje
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. novembra 2013.
Podelite ovaj tekst: