Edukacija žena migranata

U Crvenom krstu Beograd predstavljeni su rezultati projekta „Osnaživanje žena migranata“, koji je realizovan poslednjih godinu dana, u saradnji sa Crvenim krstom Šida i Crvenim krstom Kikinde i uz pomoć