ALEKSANDER GRUNAUER, GIZ: Za ekonomski razvoj u regionu Dunava – 5,5 miliona evra

Kroz projekat „Lokalno ekonomski razvoj u regionu Dunava“ GIZ tokom pet godina pruža podršku nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima da unaprede regionalni razvoj i obezbede rast privatnog sektora

Aleksander Grunauer

Privatne investicije u Srbiji uglavnom su stacionirane u Beogradu i Vojvodini, zbog čega se razlike među regionima konstantno povećavaju. Naša država pripada grupi zemalja u kojoj su ove razlike najveće. Razlike između najrazvijenijeg regiona (grad Beograd) i najnerazvijenijeg (jugoistočna Srbija) kreću se u rasponu jedan prema devet, pa je neophodan rad na smanjenju ovih neujednačenosti. Institucije koje se bave lokalnim ekonomskim razvojem još uvek nemaju adekvatne mogućnosti za značajniji uticaj u ovoj oblasti. Pre pet godina započet je projekat „Lokalno ekonomski razvoj u regionu Dunava“ koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ). Projekat pruža podršku nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima u njihovim naporima da unaprede regionalni razvoj i obezbede rast privatnog sektora. Realizuje se u dve faze: od 2007. do 2009. godine i od 2010. do 2012. godine, a za finansiranje je izdvojeno 5,5 miliona evra.
U oblasti opštinskog ekonomskog razvoja određeno je 10 partnerskih pilot opština u istočnoj Srbiji: Veliko Gradište, Negotin, Sokobanja, Zaječar, Knjaževac, Bor, Majdanpek, Kladovo, Boljevac i Golubac. Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) predložila je GIZ-u opštine kojima je pomoć najpotrebnija, u saradnji sa Regionalnom agencijom za razvoj istočne Srbije (RARIS), sa sedištem u Zaječaru. RARIS je formiran zajedničkom saradnjom opština koje su se založile za unapređenje razvoja ovog regiona i to je bio signal GIZ-u da u istočnoj Srbiji postoji inicijativa opština da „uzmu sudbinu u svoje ruke”.

Aleksander Grunauer (Alexander Grunauer), vođa projekta „Lokalno ekonomski razvoj u regionu Dunava“, u razgovoru za Magazin Biznis kaže da je cilj da se u ekonomskom smislu poboljša život ljudi u 10 izabranih opština. Kroz tehničku saradnju pružaju se odgovarajuća znanja i partneri projekta se osposobljavaju za upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem na efektan način.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: