BORKO DRAŠKOVIĆ: Kupoprodajni ugovori direktno u katastar

Od 1. jula počinje primena niza novina koje će i te kako poboljšati rad katastra, ali i doneti boljitak građanima. Novine se tiču i javnih beležnika, sudova… O tome smo razgovarali sa Borkom Draškovićem, direktorom Republičkog geodetskog zavoda, ali to nisu bile jedine teme, već i kako da se brže i efikasnije obave poslovi upisa u katastar, kako eliminisati korupciju, kada će zahtevi moći da se plaćaju direktno na šalteru…

Borko Drašković

Trenutno je u skupštinskoj proceduri Predlog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. Po njegovom usvajanju, na leto, znatno će biti ubrzan proces uknjižbe.

– Upis u katastar vršiće se po službenoj dužnosti, na osnovu isprava za upis koje će, opet po službenoj dužnosti, dostavljati organi i vršioci javnih ovlašćenja koji su tu ispravu doneli, sastavili, odnosno potvrdili. To su sudovi, javni beležnici, javni izvršitelji i drugi organi i vršioci javnih ovlašćenja, s tim da nije isključena mogućnost da zahtev za upis podnese i stranka. Ako obveznik dostave ne priloži službi za katastar ispravu po službenoj dužnosti, služba će o tome obavestiti organ koji vrši nadzor nad obveznikom dostave, pošto sazna da je isprava doneta, na osnovu zahteva za upis po toj ispravi koji podnese stranka – ističe Borko Drašković.

Dosadašnji način uknjižbe je i doveo do neažurnosti katastra, jer građani nisu uvek podnosili zahtev u katastru za provođenje nastale promene na nepokretnosti. Novi zakon bi trebalo da omogući građanima da njihova imovina bude upisana u katastar, a da oni nemaju obavezu da dolaze u kancelarije katastra. Taj posao će za njih, elektronskim putem, obaviti obveznici dostave. Dati su im kratki rokovi za dostavu isprave: sudovima tri dana od dana izvršnosti odluke, a javnim beležnicima i ostalim organima rok je 24 časa od trenutka sastavljanja ili potvrđivanja isprave, odnosno od dana izvršnosti odluke. Rokovi za javne izvršitelje propisani su Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.

Na zahtev Ministarstva pravde prolongiran je rok za sudove da putem e-šaltera dostavljaju svoje isprave službi katastra do 1. januara 2020. godine zbog tehničkih razloga.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • ARTUR TUREMKA: Da potrošači mogu da plate elektronski gde god požele
  • REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO: Šta donosi Multilateralna BEPS konvencija
  • ISKOSA GLEDANO: Ko je naš Jirgen Reš?
  • POSLOVNA SAZNANJA: Menadžerske muke
  • TV SLIKE I PRILIKE: Hej, lepi momče, nemoj to da radiš!
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. juna 2018.
Podelite ovaj tekst: