UVOD U BIZNIS: Zaradite ne rasipajući

Jedan od velikih trgovinskih lanaca u Srbiji ima slogan „Zaradite kupujući“. Ne bih se ni setila te marketinške poruke da nisam 30. maja, na predstavljanju mera fiskalne konsolidacije Fiskalnog saveta