Besplatni konsalting po nemačkom receptu

Nemačka organizacija SES, koja okuplja oko 11.000 eksperata, deluje u gotovo svim zemljama sveta, a usluge konsaltinga za kompanije su besplatne, uz minimalne troškove za boravak eksperta. Srbija, nažalost, nedovoljno

LJUBICA TOMIĆ: Kad akcionari tuže direktora…

Većina domaćeg menadžmenta nije upoznata sa odgovornostima direktora, a upravo su najčešći slučajevi tužbi inostranih akcionara ili članova društva, protiv domaćeg menadžera. Ekonomski krizna vremena uvek vode ka ispitivanju dužnosti