IVAN BRKLJAČ: Povratak nije poraz

Nastojimo da promenimo „fatalistički narativ“ da je povratak fatalan, a odlazak fantastičan. Ljudi treba da budu obavešteni o svemu i kada odlaze i kada se vraćaju. Treba da znaju da

Treba da odu u svet, pa da se vrate

Pod naslovom „Borba za velike ljude“ Dejan Cvetković, Chief Technology Officer (CTO), Microsoft u Srbiji, predstavio je učesnicima Vivaldi HR foruma Mokrogorske škole menadžmenta (održan od 22. do 24. septembra