ĐANI PAPA, UNIKREDIT: Najgore je iza nas

Počev od trećeg kvartala prošle godine, svedoci smo vraćanja tražnje za kreditima, kao i većeg nivoa izvoza. Stoga mogu da zaključim da je najgore iza nas. Međutim, ne treba očekivati da ćemo u skorijoj budućnosti ostvarivati stope rasta od 9 ili 10 odsto godišnje koje su bile karakteristične za period pre krize

Đani Papa

Još ima prostora za rast bankarskog sektora u regionu Centralne i Istočne Evrope, naročito u oblasti poslovanja sa stanovništvom. Unikredit banka u Srbiji u ovoj godini planira dokapitalizaciju od 50 miliona evra i otvaranje još ekspozitura. Rast Unikredit banke neće biti baziran na akvizicijama, već na organskom rastu. Banke koje posluju u Jugoistočnoj Evropi više neće moći da ostvaruju dvocifrene stope rasta, kao što je bilo pre krize. Bez obzira na to, one će svakako u ovom regionu ostvarivati duplo veći rast nego u Zapadnoj Evropi. Unikredit banka će nastojati da pomogne privredi i stanovništvu Srbije da se brže razvijaju i da što pre dostignu nivo razvijenih evropskih zemalja – ocenio je Đani Franko Papa, direktor Divizije za Centralnu i Istočnu Evropu (CIE) Unikredita (UniCredit) u intervjuu za Magazin Biznis. Sredinom aprila, Đani Papa je boravio u Beogradu i u razgovoru za naš magazin prokomentarisao izrazit rast kreditnog portfolija Unikredit banke u prošloj godini, najavljujući dalji rast banke u narednim godinama.

• Kakva je opšta ocena, da li je došlo do stabilnosti finansijskog sektora u Centralnoj Evropi i u Jugoistočnoj Evropi?

– Postoji tendencija da se o regionu CIE priča kao o bloku zemalja, međutim, u stvarnosti se radi o različitim područjima. Tako imamo zemlje koje uopšte nisu bile pogođene krizom i one na koje je kriza neznatno uticala. Zatim, imamo zemlje koje su u krizu ušle pre drugih i sada već polako izlaze iz krize, kao i one koje je kriza kasnije pogodila i koje će se samim tim kasnije oporaviti.

Interesantno je da smo, počev od trećeg kvartala prošle godine, svedoci vraćanja tražnje za kreditima, kao i većeg nivoa izvoza koji se ponovo pomera ka određenim delovima sveta. Stoga mogu da zaključim da je najgore prošlo. Međutim, bitno je napomenuti da ne očekujemo da ćemo u skorijoj budućnosti ostvarivati stope rasta od 9 ili 10 odsto godišnje koje su bile karakteristične za period pre krize. Ovo je neostvarljivo iz više razloga – zbog cene kapitala, likvidnosti, i mnogih drugih faktora. Međutim, bez obzira na to, rast u CIE će biti dvostruko veći od onog u Zapadnoj Evropi.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: