„MREŽA U MREŽI“ – SINERGIJA PPKS U AUSTRIJI, NEMAČKOJ, BELGIJI I FRANCUSKOJ

Milanka Vučić, Vera Vidović, Vesna Pakaj i Gordana Zrnić – direktorke predstavništava PKS u inostranstvu, radeći svoj posao odgovorno i savesno, spontano su uspostavile sinergiju od koje koristi imaju i srpska privreda i društvo

Privredna komora Srbije ima devet predstavništava (PPKS) u inostranstvu, u zemljama sa kojima Srbija ima najveći obim privredne razmene, odnosno u zemljama od strateškog značaja za Srbiju (na primer u sedištu Evropske unije u Briselu). Iza direktora ovih predstavništava najčešće ne stoji nikakav „administrativni aparat“ ili brojna tehničkooperativna služba, već najčešće samo još jedna osoba kao sekretarsko-administrativna pomoć. Da je ta služba u predstavništvima PKS tako malobrojna nikako se ne bi moglo zaključiti na osnovu rezultata koje ostvaruju i po poslovnim kontaktima koje uspostavljaju u oba smera: iz Srbije u inostranstvo i iz stranih zemalja u Srbiju.

U okviru predstavništava PKS u inostranstvu posebno su zanimljivi kontakti i poslovna saradnja koja je uspostavljena između četiri PPKS: u Nemačkoj, Austriji, Francuskoj i Belgiji. Na čelu ovih predstavništava su žene: Milanka Vučić u PPKS u Frankfurtu na Majni u Nemačkoj, Vera Vidović u PPKS u Beču u Austriji, Vesna Pakaj u PPKS u Parizu u Francuskoj i Gordana Zrnić u PPKS u Briselu u Belgiji. Ove četiri direktorke PPKS u inostranstvu su, radeći svoj posao odgovorno i savesno, spontano uspostavile toliko uspešnu saradnju da ih, zapravo, najbolje prezentuje slogan „Mreža u mreži“ (autorstvo Vesne Pakaj iz Pariza).

– Nije reč o „feminističkom militantizmu“, već o potpunom uvažavanju naših međusobnih kompetencija, o odsustvu zlobe i zavisti i bezrezervnoj moralnoj podršci. Često se konsultujemo za savet u delu problema i svakodnevice koja nam je slična, usaglašavamo ponudu naših usluga kompanijama, razmenjujemo iskustvo i primenjene metode rada za događaje sličnog karaktera. Pritom, radeći dugo na razvijenim tržištima, imamo jasnu sliku o različitosti tržišta na kojima poslujemo, pa time i akcije koje preduzimamo nisu primenjive u istom formatu u našim zemljama rada – kaže za naš magazin Vesna Pakaj.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: