DR VESNA MATIĆ: FINANSIJE SRPSKE (8) Čovek svoga naroda dr Dragoslav Avramović

Sićušne i krhke građe i neverovatno velike energije, duhom običnog, jednostavnog čoveka i svešću iskusnog stručnjaka, do krajnosti posvećenog radu, spasio je naciju jedne od najvećih monetarnih katastrofa u istoriji čovečanstva. Dragoslav Avramović, u odlučujućem trenutku bio je otac nacije

dr-dragoslav-avramovic

Dr Dragoslav Avramović

Iz vizure najšire javnosti činilo se kao da se pojavio nekako iznenada u političkom i ekonomskom životu Jugoslavije, daleke 1993. godine. A bio je tu sa nama, taj dobroćudni deka sa cegerom u ruci i šeširom na glavi. Bio je, kao i ostali ljudi, ozbiljno zabrinut vrtoglavim rastom cena tokom 1993. U avgustu iste godine „ovaj čarobnjak iz Oza”, objavio je studiju o uzrocima, simptomima i mogućem izlazu iz hiperinflacije. Stručna javnost i politički establišment kao da su se setili bivšeg eksperta Svetske banke. Studija je razmotrena u Ekonomskom savetu i u Vladi Srbije, nakon čega je formiran tim eksperata na čelu sa dr Avramovićem, koji je uradio Program monetarnog i ekonomskog oporavka Jugoslavije. Implementacija Programa je u vrlo kratkom roku dala odlične rezultate. Hiperinflacija je zaustavljena, a nacionalna valuta stabilizovana.

Nacija mu je klicala u znak pohvale i poštovanja, a politički establišment je konačno mogao da odahne. A on se, kada je procenio da se ekonomski tokovi polako vraćaju u normalu, prihvatio svog cegera, okrenuo i podigao šešir u znak pozdrava, i otišao u život, među obične ljude.

Dr Dragoslav Avramović rođen je 1919. godine, u novoformiranoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, u Skoplju. U Beogradu je 1941. diplomirao na Pravnom fakultetu, na odseku za finansije.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • LI MANČANG, AMBASADOR NR KINE U BEOGRADU: Megaprojekat koji menja svet
  • BOJAN POPOVIĆ, DIREKTOR KOMPANIJE MINECO LTD: U rudarstvu nema brze zarade
  • VALERIJ OVSJANIKOV, PREDSEDNIK IZVRŠNOG ODBORA SBERBANK SRBIJA: Klijenti su nas prepoznali kao banku partnera
  • BILJANA TRIFUNOVIĆ, VLASNICA KOMPANIJE IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY: Moramo da se naviknemo na promene
  • ZAŠTO REORGANIZACIJA RADNOG PROCESA ZAVISI OD VOLJE POJEDINACA: Svako je sam odgovoran za svoj rad
  • VEŠTINA KOMUNIKACIJE: GORDANA PANAJOTOVIĆ: Kako se gradi lojalnost zaposlenih
  • MENADŽERSKI VODIČ: Pohvale tračarenju
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. marta 2016.
Podelite ovaj tekst: