„Газелe“ траже информационе системе

На позив Министарства економије и регионалног развоја за доделу бесповратних средстава МСП јавилe се 84 фирме. Средства су одобрена за 39 предузећа, а највише интересовања било је за увођење информационих система за развој пословања (ERP), набавку специфичних софтвера, као и за припрему техничко-пројектне документације за инвестиционе пројекте

gazeleЈавни позив за доделу бесповратних средстава малим и средњим предузећима у Србији која имају тенденцију брзог раста, такозване „газеле“, затворен је 14. јула. Конкурс је расписан 15. јуна, први пут ове године у оквиру мера подршке Министарства економије и регионалног развоја (МЕРР), а сарадници на пилот пројекту су Национална агенција за регионални развој (НАРР) и мрежа регионалних агенција и центара за развој МСПП у Србији. Реч је о додели бесповратних средстава у износу од 50 одсто трошкова за реализацију две врсте активности предвиђених овом мером. Преостале трошкове фирме ће финансирати из сопствених извора. Газеле су се пријављивале за суфинансирање трошкова само за једну од две активности. За прву групу предузећа ће добити бесповратна средства која се крећу од 100.000 до 1,5 милиона динара, односно од 100.000 до 800.000 динара за другу групу. За месец дана на конкурс се пријавило 84 предузећа, а средства су одобрена за 39 фирми. Предузећа која нису доставила потребну документацију или испунила критеријуме по којима се сврставају у ред „газела“ било је 38, а седам фирми није задовољило потребан број бодова.

Прва група активности која је финансирана на овом пилот пројекту је израда техничко-пројектне документације или студија о техничкој изводљивости за инвестиционе пројекте предузећа, припрема предузећа за повећање енергетске ефикасности или успостављање система за управљање отпадом и заштиту животне средине, као и за увођење информационих система за развој пословања, као што је ERP или набавка специфичних софтвера који утичу на унапређење пословања. Друга група активности су консултантске услуге за припрему и реализацију развојних пројеката, који служе за представљање предузећа и повезивање са потенцијалним инвеститорима, увођење нове организације, припрема стратешког средњорочног плана, као и специјализоване обуке за менаџмент предузећа као што су управљање и такозвани cash flow.

Опширније у штампаном издању

Podelite ovaj tekst: