MENADŽERSKI VODIČ: Dela nisu reči

Preći s reči na dela” stara je fraza čija je svrha da podseti da postoji razlika između aktivnosti i akcije, da samo analiziranje nečega ne može da bude zamena za njegovo ostvarivanje, kao i da je ideja samo prvi korak ka realizaciji.

Postoje, istina, profesije gde su i reči dela: od reči žive pisci, novinari i (u velikoj meri) političari – da navedemo samo nekoliko primera. Ono što je međutim pravilo, to je da su govorenje i činjenje dve različite stvari i da zbog toga ne bi trebalo izjednačavati one koji umeju lepo da govore sa onima koji nešto konkretno postižu.

To se, međutim, često dešava: kad slušamo nekog kako elokventno obrazlaže neku ideju ili projekat, skloni smo da poverujemo kako je podjednako efektivan i u njegovom sprovođenju u realnom poslovnom okruženju.

To bi moglo da se slikovito opiše kao uverenje da je dobar šahista po pravilu i dobar strateg i kad ispred njega nije šahovska tabla. Da bi, dakle, mogao da bude i dobar poslovni partner.

To je isto kao kad bismo nekog ko je sa odličnim ocenama diplomirao ekonomiju automatski smatrali dobrim menadžerom, iako se svakodnevno uveravamo da je jaz između teorije i prakse uvek poprilično veliki.

Da je reč o zabludi, po uspeh nekog poduhvata često fatalnoj, možemo da vidimo ako se jednostavno okrenemo oko sebe i shvatimo da su u biznisu uspeli neki ljudi čiju smo opštu inteligenciju i obrazovanost skloni da potcenimo. Što znači da precenjujemo svoj “intelektualizam” i omalovažavamo praktične poslovne instinkte onih koje smatramo neznalicama.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • PETAR POPOVIĆ: Poslovna rešenja za mala preduzeća i preduzetnike na jednom mestu
  • O ZELENIM POLITIKAMA Biciklom – celim tokom Dunava
  • REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO Turističke agencije – PDV tretman
  • POSLOVNA SAZNANJA: Manje hejt – više komunikejt
  • VEŠTINA KOMUNIKACIJE: Kako oduševiti kupca u prodavnici odeće
  • PREDRAG AMIDŽIĆ: Pojačana kontrola u cilju zaštite potrošača
  • Srbija pionir u CSR indeksiranju
  • FELJTON: PITER DRAKER – Principi inovacije džudo”
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. februara 2017.
Podelite ovaj tekst: