MIŠA LUKIĆ: Kompanije se gube između kratkoročnih ciljeva i dugoročnih strategija

Prosečan vek kompanija opao je na samo 15 godina, a pre pola veka bio je 60 godina. To je danak koji plaćamo nesnalaženju u novonastalim uslovima. Procena je da će u sledećih desetak godina nestati oko 40 odsto postojećih preduzeća. Međutim, prava istina je da ta preduzeća ne moraju da umru, ali njihove prevaziđene strategije i uverenja moraju

Miša Lukić

Miša Lukić: Biznis dizajn se, kao simbioza između biznisa i kreativnosti, sve više nameće kao rešenje koje donosi najbolje rezultate

Najveća prepreka sa kojom se preduzeća suočavaju u 21. veku je to što, bez obzira na načelno podržavanje suštinskih i transformacionih promena, nastavljaju da rade isto što su radili i ranije. I dalje se, uglavnom, oslanjaju na efikasnost, optimizaciju i ekonomiju obima, prateći iste parametre poslovanja kao što su to radili i u poslednjih nekoliko decenija. Sa druge strane, novo vreme nudi ogromne mogućnosti za one koji su spremni da se najbrže prilagode i iskoriste nove opcije koje se takođe svakodnevno otvaraju.

Ovako je Miša Lukić, osnivač i direktor kompanije za biznis dizajn New Startegy, odgovorio na pitanje Magazina Biznis o preprekama sa kojima se danas suočavaju preduzeća, u znatno promenjenim uslovima poslovanja u 21. veku. Lukić, jedan od najvećih savremenih brend i biznis dizajnera u Jugoistočnoj Evropi, naglašava da je “najčešći blokator inovacija u organizacijama u tome što se rukovodstvo fokusira na kratkoročne rezultate, a nedovoljno sagledava, ili ne razume promene koje se, zahvaljujući novim tehnologijama, dešavaju u poslovnom okruženju”.

– Strah od neuspeha, kao i strah od “kanibalizacije” postojećih proizvoda i usluga, takođe predstavljaju čest razlog za odbijanje većine novih inovativnih rešenja, kaže Lukić, koji, u ekskluzivnom razgovoru za Magazin Biznis, definiše suštinu savremenih izazova sa kojima su danas suočene kompanije.

• Šta smatrate ključnom preprekom u tom prilagođavanju kompanija novim uslovima poslovanja?

– Jedna od ključnih prepreka sigurno je u nemogućnosti kreiranja i održavanja inovativne kulture u organizacijama. Osnovni izazov sa kojim se suočavaju lideri koji žele da stvore kulturu inovacija, leži u tome što organizacioni i procesni sistem, koji omogućava uspeh u današnjem poslovnom modelu, podržava ponašanja koja nisu u skladu sa otkrivanjem i kreiranjem novog modela. Organizacije su kreirane da rade ono što najbolje znaju, a to je da iznova ponavljaju i izvršavaju poznat i oprobani model koji pruža predvidive i pouzdane rezultate.

Upravo je u tome najveći problem. Zato danak nesnalaženju u novonastalim uslovima plaćamo time što je prosečan vek kompanija opao na samo 15 godina, dok je pre pola veka prosečan vek jedne kompanije bio 60 godina. To jasno pokazuje da se ne snalazimo najbolje u novim promenama. Procena je da će u sledećih desetak godina nestati oko 40 odsto postojećih preduzeća. Međutim, prava istina je da ta preduzeća ne moraju da umru, ali njihove prevaziđene strategije i uverenja moraju.

• Sa kojim se najvećim izazovima danas suočavaju preduzeća u svetu i kod nas?

– Nikada do sada u istoriji biznisa, poslovno okruženje nije bilo tako turbulentno, nesigurno, kompleksno i nepredvidljivo. U takvim uslovima veoma je teško predviđanje budućih događaja koji su za biznis osnova za planiranje i određivanje ciljeva i strategija i koji su jedan od neophodnih uslova za ostvarivanje dugoročne efikasnosti i stabilnosti.

To je okvir, a što se tiče konkretnih izazova, njih je mnogo. Na koji način i koliko brzo sprovoditi neophodnu digitalnu transformaciju? Kako na najefektivniji način uvesti nove tehnologije za unapređenje poslovanja, imajući u vidu da su trenutno naši potrošači brži u njihovom prihvatanju od nas? Kako se prilagoditi novim trendovima i promenama u navikama, načinu odlučivanja, ponašanju, komunikaciji ali i očekivanjima novih generacija? Kako privući i zadržati najbolje talente koji najčešće imaju različite vrednosti, uverenja i stavove od naših? Kako se u doba svakodnevne neizvesnosti i borbe za opstanak, odupreti fokusu na isključivo kratkoročne taktičke ciljeve, zapostavljajući dugoročne strateške ciljeve i vrednosti koje njihovo ostvarenje donosi?

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • DIGITALNOM TRANSFORMACIJOM DO BOLJEG KORISNIČKOG ISKUSTVA: Digitalna budućnost sa Banca Intesa
  • ISTRAŽIVANJE IMMOFINANZ-a, VODEĆEG INVESTITORA U OBLASTI KOMERCIJALNIH NEKRETNINA NA TRŽIŠTU CIE: Kupovne navike potrošača se nisu značajno promenile tokom pandemije
  • AMERIČKA KOMPANIJA ROCKWELL AUTOMATION OTVORILA KANCELARIJU U BEOGRADU: Automatizacija je srce moderne industrije
  • KAKO SE KREIRA IMIDŽ I REPUTACIJA: Igraj i pobedi
  • SANJA MILAKOVIĆ KOLUNDŽIJA, PRINCIPAL, EXECUTIVE GROUP: Održivo poslovanje u prvom planu, a ne samo profit
  • SRPSKA ASOCIJACIJA MENADŽERA – KAKO JE DOBRO VIDETI VAS OPET: Junski susret 2021. u znaku jubileja
  • DRUGAČIJE LICE SALCBURGA: Berba jagoda ispod Alpa
  • TV SLIKE I PRILIKE: Olimpijske igre u Tokiju između troška i iznenađenja
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. septembra 2021.
Podelite ovaj tekst: