SANJA MILAKOVIĆ KOLUNDŽIJA: Održivo poslovanje u prvom planu, a ne samo profit

Uvideli smo da su, u oblasti održivosti poslovanja, potrebe klijenata raznovrsne i drugačije za svakog od njih. Dok jedni imaju već jasno definisanu strategiju kako se ESG i održivost prožimaju kroz njihovo poslovanje i precizno zadate ciljeve, drugima je potrebna pomoć upravo u procesu definisanja takvih strategija i ciljeva

Sanja Milaković Kolundžija

Sanja Milaković Kolundžija

Svet se polako oporavlja od posledica pandemije, ali se, istovremeno, i kompanije i ljudi suočavaju sa sve vidljivijim poremećajima koje je donela pandemija. Debalansa ima svuda, a to upravo potvrđuje potrebu da se na najviši stepen odgovornosti i poštovanja postave principi održivog poslovanja i takozvani ESG faktori. Srpska kompanija Executive Group, upravo se bavi tom uslugom za klijente – dostizanje ciljeva održivosti.

O čemu je reč i šta donosi i kompanijama i društvu u celini primena ovakve usluge, Sanja Milaković Kolundžija, principal u Executive Group, kaže da se ovim potezom praktično objedinjuje niz usluga koje već neko vreme Executive Group pruža svojim klijentima u oblasti održivog i društveno odgovornog poslovanja.

– Principi održivog poslovanja i takozvani ESG faktori po kojima se procenjuje uticaj kompanije na životnu sredinu (E-environmental), način na koji se odnosi prema društvu (S-social) kao i način na koji posluje u smislu odgovornog korporativnog upravljanja (G-governance), danas su neizostavan deo poslovnih strategija korporacija, kaže Sanja Milaković Kolundžija za Magazin Biznis.

• Kako to tumačite, zašto je došlo do takvih promena u poslovanju kompanija?

– Zato što je očigledno da su klimatske promene i njihov neposredan uticaj na život ljudi postali naša svakodnevica i da u svetu rastu očekivanja potrošača koji traže proizvode i usluge koji ne samo čuvaju životnu sredinu, već su proizvedeni u fer uslovima prema zaposlenima i zajednici. U takvom svetu mnoge kompanije prepoznaju neophodnost i neminovnost da svoje poslovanje usklade sa ciljevima održivog razvoja. Zato je mnogim kompanijama, u tom procesu, potrebna pomoć u artikulisanju, komunikaciji ili izveštavanju takvih unapređenja. Kroz set usluga koje proizlaze iz našeg dvadesetogodišnjeg iskustva u radu na korporativnim poslovima i komunikacijama, pomažemo kompanijama da svoju viziju i rezultate u oblasti ESG-a i održivosti definišu, ostvare i iskomuniciraju.

• Sa kakvim se izazovima danas susreću kompanije u oblasti održivog poslovanja – posmatrano iz ugla usluga koje pruža Executive Group?

– Jedan od izazova je izvestan cinizam i nepoverenje sa kojim se mnoge kompanije suočavaju kada komuniciraju svoje napore, planove i postignuća u procesu realizacije i dostizanja ciljeva održivog poslovanja. Tako nam izgleda kada posmatramo iz ugla komunikacija i korporativnih poslova.

Strategije održivosti su postale neizostavne

– Ova vrsta usluga prisutna je ponajviše kroz rad menadžment konsalting kuća i konsultanata specijalizovanih za korporativne komunikacije i korporativne poslove, ali ne samo na tržištima Severne Amerike i Evrope već i u Aziji, uključujući posebno Kinu. Usluga prati potrebe klijenata, a danas najmanje jedan od pet investitora veoma pažljivo analizira performanse kompanija po pitanju ESG faktora. Samim tim i savetodavne usluge u oblasti komunikacija održivog poslovanja postale su neizostavni deo onih tržišta na kojima je aktivno održivo i zeleno investiranje. Naša saradnja sa međunarodnim partnerima u ovoj oblasti pokazuje da su iskustva veoma pozitivna i da klijenti sve više traže ne samo pomoć već i partnere i sagovornike koji će im pomoći da artikulišu i komuniciraju svoje strategije održivosti, navodi Sanja Milaković Kolundžija.

Mnogi članovi društva u kome te kompanije posluju od lokalne zajednice, organizacija civilnog društva do donosilaca odluka, nisu spremni da poveruju u iskrenu nameru i delovanje kompanija na polju zaštite životne sredine i društvenog doprinosa. To nepoverenje proizlazi iz prethodnih loših iskustava ili preovladavajućeg uverenja da je jedina svrha kompanije profit.

• Kako se to nepoverenje prevazilazi?

– Tako što treba uvek imati u vidu da bez opstanka planete i društva neće opstati ni biznisi. Proizvode koji su štetni po životnu sredinu ljudi neće kupovati i u takvim kompanijama niko neće želeti da radi. Sve je izraženiji i trend održivog investiranja, gde investitori pre ulaganja u kompanije procenjuju njihov uticaj na životnu sredinu i društvo i u skladu sa tim donose investicione odluke. Presudno je stoga da kompanije usklade svoje poslovanje sa očekivanjima svojih potrošača i zajednice u kojoj posluju. Pored toga što će svoje poslovanje učiniti bezbednijim po životnu sredinu i društvo, važno je da to iskomuniciraju na adekvatan način kako bi svi koji prate njihovo poslovanje, od potrošača do donosilaca odluka, zaista imali adekvatan uvid i razumevanje njihovih napora.

• Koje su usluge potrebne vašim klijentima i kako ih realizujete?

– U našem radu za klijente, bez obzira na to koju uslugu pružamo, ulažemo veliki napor da upoznamo poslovanje i industriju klijenta u najvećoj mogućoj meri, jer to smatramo presudnim za krajnji kvalitet i rezultate naše saradnje. Tako smo u oblasti održivosti poslovanja uvideli da su potrebe klijenata raznovrsne i drugačije za svakog od njih. Dok jedni imaju već jasno definisanu strategiju kako se ESG i održivost prožimaju kroz njihovo poslovanje i precizno zadate ciljeve, drugima je potrebna pomoć upravo u procesu definisanja takvih strategija i ciljeva. Pored pomoći koju klijentima pružamo u izradi strategija održivosti, pomažemo im i u procesu integracije takvih strategija u radne i organizacione procese kompanije. Pored strateškog savetovanja, klijentima pomažemo i u procesu identifikovanja ključnih javnosti, proceni i definisanju rizika.

• U oblasti održivog poslovanja i komunikacije – kako sarađujete sa klijentima?

– Posebnu pažnju posvećujemo komunikaciji rezultata održivog poslovanja naših klijenata, što je usluga koju integrišemo sa ostalim uslugama koje pružamo i u okviru koje kreiramo sadržaj. Tu pomažemo klijentima da ispričaju svoju priču i približe svoju viziju njihove uloge u stvaranju održivog okruženja u kome živimo i radimo. Jedan od ključnih vidova komunikacije tih rezultata je i nefinansijsko izveštavanje, gde klijentima pomažemo u procesu revizije i izveštavanja prema definisanim merljivim indikatorima uspeha.

• Šta je za kompanije danas najvažnije da postignu na planu održivosti poslovanja?

– Najvažnije je da, pre svega, prepoznaju da je neminovno da svoje poslovanje usklade sa potrebama društva i planete. Održivost nije samo trendi reč, to je neizbežan deo poslovanja. Rizici koje su poslovanju kompanija nametnuli pandemija i klimatske promene, više nego ikad, ukazali su na značaj i potrebu da kompanije usklade svoje poslovanje sa ciljevima održivosti.

Kada takve ciljeve definišu, bez obzira da li se radi o smanjenju ugljeničnog otiska, dekarbonizaciji poslovanja, unapređenjima poslovnih i proizvodnih procesa, ili povećanju učešća u cirkularnoj i zelenoj ekonomiji, dakle, koje god ciljeve da definišu, presudno je da dokažu i pokažu napredak u ispunjavanju tih ciljeva. U tom procesu od presudnog je značaja kako te ciljeve i svoj napredak u njihovoj realizaciji komuniciraju.

Odgovornima za ispunjavanje tih ciljeva držaće ih potrošači, donosioci odluka, zajednica u kojoj posluju, ali i investitori i deoničari. Veliki broj korporacija suočava se sa aktivizmom svojih akcionara. Oni su ti koji ih drže odgovornima da ispune obećano, da svedu uticaj na životnu sredinu na najmanju moguću meru, da se odgovorno odnose prema svojim zaposlenima i društvu u kome posluju.

• Kakve rezultate očekujete i šta je najvažnije što postiže ovom uslugom Executive Group?

– Ova vrsta usluge je i kod nas, u Srbiji, u zamahu, to potvrđuje naše dosadašnje iskustvo. Sve više kompanija obraća pažnju kako planira svoje poslovanje u skladu sa ciljevima održivosti, i očekujemo da će im u tom procesu pomoć i saveti biti dobrodošli. Sa bogatim iskustvom naših ljudi u korporativnim poslovima i komunikacijama, velikom mrežom domaćih i međunarodnih poslovnih saradnika, radujemo se svakoj novoj prilici da postojećim i novim klijentima damo svoj doprinos u prepoznavanju značaja održivog i društveno odgovornog poslovanja, kaže Sanja Milaković Kolundžija za Magazin Biznis.

R. Nikolić


U ovom broju još i …

  • DIGITALNOM TRANSFORMACIJOM DO BOLJEG KORISNIČKOG ISKUSTVA: Digitalna budućnost sa Banca Intesa
  • ISTRAŽIVANJE IMMOFINANZ-a, VODEĆEG INVESTITORA U OBLASTI KOMERCIJALNIH NEKRETNINA NA TRŽIŠTU CIE: Kupovne navike potrošača se nisu značajno promenile tokom pandemije
  • AMERIČKA KOMPANIJA ROCKWELL AUTOMATION OTVORILA KANCELARIJU U BEOGRADU: Automatizacija je srce moderne industrije
  • KAKO SE KREIRA IMIDŽ I REPUTACIJA: Igraj i pobedi
  • SRPSKA ASOCIJACIJA MENADŽERA – KAKO JE DOBRO VIDETI VAS OPET: Junski susret 2021. u znaku jubileja
  • DRUGAČIJE LICE SALCBURGA: Berba jagoda ispod Alpa
  • TV SLIKE I PRILIKE: Olimpijske igre u Tokiju između troška i iznenađenja
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. septembra 2021.
Podelite ovaj tekst: