PROGRAM INTEGRISANE PODRŠKE INOVACIJAMA (IISP) KOJI FINANSIRA EU

Dokumenta za prijavljivanje mogu se preuzeti u prostorijama Programa integrisane podrške inovacijama ili na web sajtu www.iisp.rs – Registracija za podršku. Rok za prijavu je 15. novembar 2012.

Program integrisane podrške inovacijama (IISP), koji finansira Evropska unija i realizuje se u saradnji sa Ministarstvom finansija i privrede, Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, raspisao je 5. oktobra Javni poziv za obuku i trening malih i srednjih preduzeća u okviru Programa za unapređenje inovacija. Cilj programa je podsticanje tehnoloških inovacija u malim i srednjim preduzećima kroz besplatnu obuku i trening za započinjanje i realizovanje inovativnih aktivnosti. Preduzeća će imati priliku da uz podršku domaćih i stranih konsultanata realizuju inovativne aktivnosti, povećaju efikasnost poslovanja i profitabilnost.
Transfer znanja i tehnologija

U okviru Programa za unapređenje inovacija biće obezbeđena tehničko-konsultantska podrška za 300 malih i srednjih preduzeća u oblasti strateškog planiranja i realizovanja inovacija, u cilju povećanja konkurentnosti preduzeća i efikasnog transfera znanja i tehnologija za razvoj proizvoda, usluga ili procesa proizvodnje. Za dvadeset najperspektivnijih preduzeća biće organizovana kompletna trening podrška u skladu sa njihovim inovativnim potrebama.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: