ПРОГРАМИ НСЗ: Усавршавањем до шансе за посао

На евиденцији НСЗ се налази 792.000 незапослених а на посао највише чекају радници из области рударства, пољопривреде и васпитно-образовне струке. НСЗ планира да у 2013. години бројним мерама повећа шансу за запошљавање младих до 30 година, а развијеном сарадњом са 117 општина реши проблем незапослености са локалним специфичностима

sansaНационална служба за запошљавање (НСЗ) прати кретања на тржишту рада у кризним условима пословања српске привреде и примењује програме и пројекте неопходне за повећање запослености. У Србији је, према званичним статистичким подацима, по међународно упоредивој методологији, стопа незапослености на крају октобра износила 22,4 процента. Та истраживања се спроводе у априлу и октобру а досадашња су показала да је тренд раста незапослености заустављен и смањен за око три одсто. Резултати пролећне анкете очекују се ускоро. На евиденцији НСЗ се налази 792.000 незапослених а на посао најдуже чекају радници из области рударства, пољопривреде, али и васпитно-образовне струке и то дуже од три године.

Приоритети за 2014.

У овој години из буџета је за активне мере смањења незапослености издвојено 3,4 милијарде динара, што износи 0,1 одсто бруто друштвеног производа. Средства у истом износу издвојена су и прошле године. Дејан Миљковић, заменик директора НСЗ, каже да је приоритет службе у овој години подстицање запошљавања младих кроз активне мере запошљавања и пакете подршке, али и запошљавање социјално угроженог становништва и људи који су остали без посла.

– Од избијања кризе у Србији стопа незапослености код младих је повећана за 23 одсто, са 41,6 одсто у 2009. на 51,2 одсто у 2012, што значи да свака друга особа нема посао. У Србији око 217.000 младих нема посао од 15 до 30 година, од чега је више од 20 одсто неквалификовано, а 58 одсто има средње образовање, док је 63,3 одсто без радног искуства. Због тога радимо на усклађивању потреба привреде са образовним системом, спровођењу бројних обука, реализацијом едукативних мера младима пружамо могућности стицања практичних знања, а сви програми су прилагођени потребама тржишта рада, каже Дејан Миљковић. Поред тога, НСЗ ради на подстицању запошљавања у мање развијеним општинама, повећању квалитета радне снаге и проналажењу посла за теже запошљива лица, реализујe програм јавних радoва и бројне друге пројекте.

Опширније у штампаном издању

Podelite ovaj tekst: