У ПОСЕТИ СТАРТИТ ЦЕНТРУ У БЕОГРАДУ: ИТ је будућност друштва и економије

Стартит је данас постао култно место окупљања предузетника и ИТ заједнице и што је најважније, овде се подстиче развој нових старт-ап фирми у области информационих технологија. Прошла, 2016. година била

ИЗАБРАНА НАЈБОЉА ТЕХНОЛОШКА ИНОВАЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ У СРБИЈИ: Највише поена за концентратор сунчеве енергије

Овај уређај омогућава двоструку рефлексију сунчевих зрака, а потом њихово претварање у електричну енергију. Како су чланови победничког тима СЕФ објаснили, циљни купци овог уређаја су велики потрошачи топлотне енергије

НА ПЛАНТАЖАМА У ПОДНОЖЈУ РТЊА РАСТЕ ДВА МИЛИОНА СТАБЉИКА КОНОПЉЕ: Канабис сатива из Сокобање

Мирослав Ивић, власник фирме Ивић Канабис, легално гаји конопљу на четири плантаже, уверен у лековита својства ове биљке од које производи разне препарате и тврди да је у овом послу

ПРЕДУЗЕТНИЦИ СЕ КОД НАС СЛАБО ОСЛАЊАЈУ НА УСЛУГЕ ОСИГУРАВАЈУЋИХ КОМПАНИЈА: Права полиса спасава посао

Моје истраживање је показало да 100.000 динара датих за премију осигурања по предузетнику, повећава његов укупан пословни приход за четири одсто, каже др Владимир Његомир и наглашава да улога државе

ВEРA JOВAНOВСКA TИПКO, AMБAСAДOРКA РEПУБЛИКE MAКEДOНИJE У СРБИJИ: Код нас су држaвa и фирмe пaртнeри, a нe супрoтстaвљeнe стрaнe

Македонска Нaциoнaлнa стрaтeгиja зa усaглaшaвaњe сa зaкoнoдaвствoм EУ и рeфoрмe Влaдe, имале су веома знaчajну улoгу за унaпрeђeње рaзвoja MСП и прeдузeтникa. У прошлих осaм гoдинa држaвa je крoз финaнсиjскe