ДРЖАВА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО: Милијарда за развој бизниса

Програмом Фонда за развој за 2012. годину за кредитирање почетника у бизнису, старих и уметничких заната и подстицај женског предузетништва предвиђено је милијарду динара. Позитивно пословање привредних субјеката у претходна два обрачунска периода – предуслов је за конкурисање за кредит, изузев код почетника

milijardaПријем захтева за одобрење кредита код Фонда за развој започет је 5. марта, након усвајања Програма Фонда за ову годину. Милијарду динара издвојено је за кредитирање почетника у бизнису, старе и уметничке занате и кредите за женско предузетништво, који представљају новину. За почетнике у бизнису планирано је 700 милиона динара, за старе и уметничке занате 100 милиона динара, док је за подстицај женског предузетништва издвојено 200 милиона динара. Пријем захтева ће трајати док се средства не расподеле. У Фонду за развој задовољни су досадашњим интересовањем привредних субјеката за кредитирање. Фонд одобрава кредите са каматним стопама који су најповољнији на тржишту, а највећи број захтева стигао је од оних који послују у сектору агроиндустрије.
Повољне камате

По посебно повољним условима Фонд кредитира привредне субјекте који послују у неразвијеним општинама, са циљем да се подстакне равномернији регионални развој Србије. Фонд одобрава и инвестиционе и кредите за трајна обртна средства за привредна друштва и инвестиционе кредите за предузетнике. Овогодишњим Програмом Фонда значајно су ограничена средства за велике привредне субјекте, а приоритет у кредитирању имаће мала и средња предузећа.

Слађана Бацковић, директорка републичког Фонда за развој, који је пре око годину дана пресељен из Београда у Ниш, каже у разговору за Економетар да камате за кредите у 2012. години износе од један до 4,5 одсто и зависе од средстава обезбеђења и развијености општине у којој послује предузеће. У односу на прошлу годину камате су углавном остале исте, изузев њиховог смањења код кредита за предузетнике. Каматна стопа за предузетнике у 2012. години износи 3,5 одсто годишње уколико је средство обезбеђења хипотека, односно два одсто уколико је средство обезбеђења банкарска гаранција.

Опширније у штампаном издању

Podelite ovaj tekst: