DUŠKO JOVANOVIĆ: Obavezne polise bi podstakle rast tržišta osiguranja

Razvoj tržišta osiguranja trebalo bi podstaći sistemskim rešenjima, a to bi se moglo postići poreskim olakšicama za životno osiguranje. Po tom osnovu bi se za nekoliko godina moglo prikupiti dodatnih milijardu evra. Uz to, neophodno je omogućiti dugoročno investiranje osiguravača, jer imaju problem da pronađu sigurne i prinosne alternative za ulaganje na duži rok

Duško Jovanović

Srpski dani osiguranja biće prilika da napravimo presek stanja na tržištu Srbije, uporedimo ga sa standardima u regionu i EU i da se upoznamo sa neophodnim promenama u regulativi. Posebna pažnja biće posvećena katastrofalnim štetama. Skoro petina Srbije izložena je poplavama, a od 2005. gotovo svake godine zadese nas poplave koje svrstavamo u kategoriju prirodnih katastrofa. Pri tome, manje od 10 odsto građana osigurava imovinu, a svega tri odsto individualnih poljoprivrednih proizvođača osigurava useve od rizika poplave ili požara, kaže u razgovoru za Magazin Biznis Duško Jovanović, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije.

Od 27. do 29. novembra u Aranđelovcu će biti održani Srpski dani osiguranja koji će tradicionalno, po treći put, okupiti predstavnike osiguravajućih kompanija i renomirane predavače. Veliki broj tema i govornika način je da se sagledaju tuđa iskustva, ali i da se saznaju mogućnosti za uvođenje novih vrsta obaveznog osiguranja, prevare u osiguranju i digitalizaciji. Posebni delovi skupa biće posvećeni aktuelnim tema­ma – GDPR, IFRS 17, Direktivi Solventnost II, kao i Direktivama o distribuciji osiguranja.

• Šta se promenilo u prethodnih godinu dana, od Dana osiguranja koji su održani 2018. godine?

– Na tržištu nema značajnijih pomeranja, iz godine u godinu menja se nabolje, iako i dalje nije dovoljno razvijeno i neiskorišćen je investicioni resurs. Rast je stabilan i konstantan, ali spor, pa iako mogu da kažem da je pred osiguranjem svetla budućnost, nisam zadovoljan ostvarenim. Ukupna premija je duplirana u prethodnih 15 godina, ali to nije praćeno adekvatnim rastom premije po glavi stanovnika. Što se konferencije tiče, ona je postala najznačajniji skup iz ove oblasti u regionu, sa sve većim uticajem.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • MEĐUNARODNA KONFERENCIJA BEOGRADSKE BERZE “UPGRADE IN BELGRADE 2019”: Bez većih domaćih i javnih investicija, nema bržeg privrednog rasta
  • DESET GODINA POSLOVANJA „GASPROMNJEFTA” U SRBIJI: Do 2025. godine NIS investira još 1,4 milijarde evra
  • WOLFRAM SENGER-WEISS, CEO KOMPANIJE GEBRÜDER WEISS: Očekujemo rast poslovanja u Srbiji
  • STRATEŠKO ŠIRENJE POSLOVANJA NIS-a U RUMUNIJI: Naftu vadimo u Rumuniji, a prerađujemo u Srbiji
  • ODRŽAN BALKAN BIZNIS FORUM 2019 „OD DAVOSA DO BEOGRADA”: Kako da se ponašate i mislite kao lider
  • BIZNIS DODATAK: TRENDOVI I IZAZOVI U KOMUNIKACIJAMA I MARKETINGU
  • DIGITALNI VODIČ: Džepni uređaj umesto prevodioca
  • POSLOVNA SAZNANJA: Život – jedini pravi
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. decembra 2019.
Podelite ovaj tekst: