JEVGENIJ KUDINOV: Braća uskoro postaju strateški partneri

Tekst deklaracije već je usaglašen. Kada je o ruskom zajmu za infrastrukturu reč, samo jedan projekat je završen u potpunosti, a radi se o drugom koloseku pruge Pančevo – Beograd, sve ostalo je još u fazi izrade. Postoji mogućnost da na neki način Rusi uđu u finansiranje izvođenja projektantskih radova

Jevgenij Kudinov

Jevgenij Kudinov, šef Trgovinskog predstavništva Ruske Federacije u Republici Srbiji, sumnja da će ovih dana biti potpisan Sporazum o organizaciji projekta kojim bi se uredilo na koji način će Srbija početi da koristi raspoloživih 800 miliona dolara zajma Ruske Federacije namenjenog za infrastrukturne projekte. Iako je u medijima nedavno bilo najavljeno da će taj dokument zvaničnici dve države potpisati 20. maja, naš sagovornik kaže da obe strane puno rade na realizaciji tog sporazuma ali da on ne veruje da će do kraja meseca on biti i potpisan. Zašto?

– Mi sad moramo da definišemo projekte, da vodimo razgovore o uslovima ovog kredita, da nakon toga dostavimo našim vladama nacrt sporazuma sa prilogom svih projekata, da bi mogla da se donese odluka o odobrenju. Nakon dostavljanja nacrta sporazuma Vlada Rusije ima zakonski rok od mesec dana da odobri njegovo potpisivanje. Tek onda može da se ovlasti ministar koji će potpisati taj dokument. Istu proceduru i vi morate da prođete.

• Znači, ne postoji spremnost da se u taj posao uđe fazno, odnosno da se radi projekat po projekat?

– Reč je o proceni troškova određenih projekata koje za sobom vuče izgradnja nekog koloseka, ili železničkog čvora, na primer. Ako je samo 60 odsto projektantskih radova završeno onda vi ne možete znati koliko će para biti potrebno za ceo posao. A mi moramo da preciziramo sumu u međuvladinom sporazumu, na osnovu koga se dodeljuje taj kredit, ali i konkretne projekte za koje će se novac koristiti. Zato je važno da se projekti što pre završe. Na poslednjem sastanku Radne grupe, kome je prisustvovao i direktor Ruske železnice, izražena je spremnost da se prouči mogućnost delimičnog finansiranja projekata, odnosno da u tom poslu idemo korak po korak.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: