MILENKA JEZDIMIROVIĆ, „DUNAV OSIGURANJE”: Srbija bi trebalo da koristi iskustvo Slovenije

Sredstva koja se akumuliraju u osiguranju na bazi naplaćenih premija predstavljaju deo nacionalne štednje. Njihov znatan deo, u vidu rezervi, dalje se investira, a investicije su osnovna pretpostavka privrednog razvoja jedne zemlje. Iz navedenih razloga veoma je značajno opredeliti se za model reforme sektora osiguranja koji je najefikasniji za Srbiju

Milenka Jezdimirović

Na primeru Slovenije možemo uočiti da liberalizacija tržišta osiguranja ne znači, apriori, da je domaći kapital neefikasan i da treba prodati domaće osiguravajuće kuće. Naprotiv, Slovenija je zemlja koja je ušla u EU, a pritom je imala dominantno učešće domaćeg kapitala na tržištu – preko 92 odsto. To joj nije bila smetnja ni za ulazak u EU, ni za ogroman rast osiguravajućeg tržišta. Zato bi Srbija trebalo da koristi iskustvo Slovenije – ističe Milenka Jezdimirović, generalni direktor Kompanije Dunav osiguranje, u razgovoru za Magazin Biznis.

Naša sagovornica podseća da je od ostvarene premije u iznosu od 100 miliona evra na početku poslednje decenije, Slovenija došla do premije od skoro dve milijarde evra u 2011. godini. Milenka Jezdimirović takođe podseća da tržišno učešće najveće, državne osiguravajuće kompanije „Triglav osiguranje” premašuje 37 procenata. Odgovornost za katastrofalne rizike, koji mogu da prete nacionalnoj ekonomiji Slovenije, najvećim delom na sebe preuzima upravo „Triglav osiguranje” kao državna osiguravajuća kuća, kojoj su prioritet opšti nacionalni interesi.

Ističući taj primer, Milenka Jezdimirović u intervjuu za naš magazin govori o Nacrtu novog zakona o osiguranju i o promenama koje će on doneti, o poslovanju najveće srpske osiguravajuće kompanije „Dunav“ na čijem je čelu, kao i o poslovima kojima je ova kompanija proširila svoj portfolio usluga. Milenka Jezdimirović ističe da je jedno od ključnih pitanja koja reguliše Nacrt novog zakona o osiguranju – pitanje opravdanosti razdvajanja kompanija koje se bave životnim i neživotnim osiguranjem i prelazak društvenog kapitala u osiguravajućim društvima u akcijski kapital.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: