MR DUŠAN ANTONIĆ, AGROBANKA: Pomažemo klijentima kada im je najteže

Banka koja kreditira poljoprivredu mora biti spremna da zajedno sa svojim klijentima podnese teret problema sa kojima su se suočili. To je veoma važno, jer će u nekom budućem periodu taj isti klijent moći da reši probleme i da uspešno posluje. Agrobanka u tome ima bogato iskustvo – kaže mr Antonić

Dušan Antonić

Usled globalne ekonomske krize i unutrašnjih problema koje je već imala srpska ekonomija, usled nelikvidnosti i visokog platnog deficita, naša privreda nije mogla da bude konkurentna na tržištu, pa je logično da je obrt kapitala bio spor i u 2010. godini. Mi, kao banka, nismo želeli da teramo u stečaj kompanije koje su bile u lošoj situaciji. Čini mi se da time ništa ne bismo postigli. Više smo stavili akcenat na reprogram obaveza i na uključivanje drugih kreditora da zajednički pokušamo da održimo proizvodnju i da odložimo probleme, uz očekivanje boljih uslova poslovanja u narednim godinama.

Ovako je mr Dušan Antonić, predsednik Izvršnog odbora Agrobanke, sumirao probleme srpske ekonomije u 2010. godini. U razgovoru za Magazin Biznis, mr Antonić govori o očekivanjima od 2011. godine, o mogućnostima razvoja srpske poljoprivrede, kao i o značajnim iskustvima koje Agrobanka ima u saradnji sa međunarodnim bankama specijalizovanim za finansiranje i kreditiranje poljoprivrede.

– Banka koja kreditira i finansira poljoprivredu mora biti spremna da zajedno sa svojim klijentima podnese teret problema sa kojima su se suočili. To je veoma važno, jer će u nekom budućem periodu taj isti klijent moći da reši svoje probleme i da uspešno posluje. Agrobanka ima bogato iskustvo u tome i do sada se više puta potvrdila takva naša orijentacija da pomažemo klijentima kada su u nevolji. Na primer, pre dvetri godine voćari su odlično prošli, voće je svima rodilo, ali su bile niske cene, baš zato što je svima rodilo. Ove godine nije takav slučaj, voćari su loše prošli. Ali, to ne znači da treba sada da napustimo naše klijente voćare. Ne treba te voćnjake iseći i uništiti, nego treba sačekati. Zato će Agrobanka, kroz reprograme kredita, nastojati da pomogne svim svojim klijentima – kaže mr Antonić.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: