СРПСКА ПРИВРЕДА У ОГЛЕДАЛУ АПР-а: Најпрофитабилнији НИС, највећи губиташ Србијагас

Највећа компанија у 2016. години је Електропривреда Србије, најпрофитабилнији је НИС, затим, компанија са најбољим рејтингом је Бамби из Пожаревца, док највећи укупан губитак има Србијагас. То су подаци Агенције за привредне регистре на основу редовног годишњег извештаја, који су јавности саопштени 19. октобра.

„Сто најуспешнијих предузећа остварило је једну трећину укупних позитивних резултата српске привреде уз ангажовање половине капацитета пословне имовине и капитала у земљи. Са друге стране, 100 најнеуспешнијих је акумулирало више од половине укупних губитака привреде”, рекла је на конференцији за новинаре регистраторка у АПР-у Ружица Стаменковић. Како је казала, на листама успешних највише је било оних који раде у области трговине, прехрамбеној индустрији и телекомуникацијама, док су највећу пословну имовину и највећи капитал у 2016. и даље имале компаније које послују у области снабдевања електричном енергијом, гасом и паром, а на листи највећих губиташа су се задржала привредна друштва у стечају.

Компаније са листе највећих и најуспешнијих повећавају број запослених, те тако 100 најуспешнијих запошљава 15 одсто радника целе привреде, 100 највећих запошљава 17 одсто радника, а 100 са највећим губицима око осам одсто радника, појаснила је госпођа Стаменковић.

И у највећим компанијама је током 2016. године дошло до смањења броја запослених, те је тако компанија са највећим бројем запослених у Србији ЕПС са 27.627 радника, Поште Србије са 14.944 радника, док привредно друштво Инфраструктура железнице Србије има 9.637 радника. Више од 8.000 радника имају Меркатор С, Делезе и Телеком.
Најпрофитабилнија компанија у Србији је НИС. И поред тога што је исказала у 2016. години пословне приходе мање за 11 одсто, ова компанија је успела да искаже добитак као на нивоу 2015. године и заузме прво место на листи најпрофитабилнијих компанија. „НИС се прошле године бавио рационализацијом трошкова и смањењем броја радника, зато је број радника у 2016. години смањен за 101 радника“, рекла је Стаменковићева и навела да више од 55 одсто имовине та компанија финансира из сопственог капитала, па повериоци, кредитори и добављачи немају проблема са наплатом потраживања. Одмах иза НИС-а, по профитабилности, на другом месту је Телеком, следи Теленор, ЕПС и Београдске електране.

На листи највећих компанија на првом месту је ЕПС, а та компанија, осим што је остварила највеће пословне приходе у земљи, има највећу пословну имовину и највећи капитал и највећи број запослених. И прошле године највећа компанија у Србији била је ЕПС са приходима од 222 милијарде динара, испред НИС-а, Фијата, Меркатор С и Телекома Србија. Међутим, ЕПС је уједно и други по историјским губицима од 122 милијарде динара.

“Пословни приходи ЕПС-а су у 2016. повећани за 48,3 одсто у односу на претходну годину, док је нето добит смањена за 20 одсто. Што се тиче солвентности, компанија је стабилна и 70 одсто пословне имовине се финансира из сопственог капитала. Међутим ЕПС има проблем са краткорочном ликвидношћу, јер наплаћује потраживања у року од 79 дана, а плаћа своје обавезе у року од 128 дана, што значи да га добављачи кредитирају”, објашњава Ружица Стаменковић.

На листи највећих губиташа у 2016. су и Путеви Србије, друга компанија у Србији по вредности имовине, са 13 милијарди динара губитка, затим Азотара, Петрохемија и Меркур интернационал. Укупно је сто највећих губиташа остварило губитак од 1,9 милијарди динара.

Занимљива је ситуација у трговини на мало где добављачи у доброј мери кредитирају трговце, а рокови плаћања су двоструко већи од законом дозвољених 45 дана, навела је госпођа Стаменковић. На пример, Меркатор С наплаћује робу за 28 дана, а плаћа своје добављаче за 106 дана у просеку у 2016. години, док је рок плаћања Делеза 117 дана.


У овом броју још и …

  • НЕИСКОРИШЋЕН ПОТЕНЦИЈАЛ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ: Предности употребе биомасе
  • ДEJAН MAРКOВИЋ, ГEНEРAЛНИ ДИРEКTOР ШНAJДEР EЛEКTРИКA ЗA СРБИJУ И ЦРНУ ГOРУ: Развијамо мрежу локалних партнера
  • ЗВОНИМИР ПАВЛЕК: УСПЕШНА ТРГОВИНА (10): Сaрaдњa срoдних индустриja
  • Следећи број Економетра излази 5. децембра 2017.
Podelite ovaj tekst: