NEVEN MARINOVIĆ: Potreban nacionalni konsenzus za održivu i odgovornu ekonomiju

Način na koji se država bavi podsticanjem odgovornog poslovanja kao preduslova za pametan, inkluzivan i održiv rast, daleko je ispod onoga kako to čini, na primer, Evropska unija. Motor razvoja društveno odgovornog poslovanja jeste privatni sektor. Do sada su veću ulogu imale velike firme, mahom stranih investitora, ali taj trend se menja. Bez domaće privrede ne može da se desi suštinska transformacija poslovanja

Neven Marinović

Situacija u oblasti društveno odgovornog poslovanja kompanija ne može mnogo da odstupa od opšte klime u društvu, to jest od drugih socio-ekonomskih pokazatelja. Teško je da imate slabo razvijen poslovni sektor, veliki stepen sive ekonomije, a da budete izuzetno razvijeni na planu društveno odgovornog poslovanja. Sa druge strane, postoji pozitivan pomak i on je konstantan.

Ovim rečima Neven Marinović, izvršni direktor Smart Kolektiva, ocenjuje za Magazin Biznis sadašnju situaciju na polju društveno odgovornog poslovanja kompanija u Srbiji. U odnosu na period od pre deset i više godina, kada su ovom temom počele da se bave, kompanije sve više integrišu CSR (CSR – Corporate Social Responsibility) u svoje poslovanje, ističe naš sagovornik. Transparentnije utiču na okolinu u smislu povećanja društvene odgovornosti, sve više uključuju svoje zaposlene, dok u domenu filantropije i korporativnih davanja imaju strateški i zaokruženiji pristup.

– Domaće kompanije, pre svega srednja preduzeća, koje su oduvek imale pozitivan odnos prema zajednici u kojoj posluju, u poslednje vreme počinju da ovu temu tretiraju kao neodvojivi deo poslovanja, i da je strateški i dugoročno planiraju.

• Da li je država dovoljno uradila kako bi pospešila kompanije?
– Kada je u pitanju društveno odgovorno poslovanje, glavni utisak je da je država mnogo energije posvetila suzbijanju raznih vidova zloupotreba u poslovnom sektoru, dok je deo koji se tiče afirmacije i priznanja za šampione dobre ekonomije – izostao. Iako su osnivanjem Saveta za filantropiju predsednice Vlade Republike Srbije i potrebom da se naše zakonodavstvo uskladi sa tekovinama Evropske unije ostvareni određeni pomaci, još nismo dostigli optimalan nivo.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • U BIZNISU SA E-SKUTERIMA OBRĆU SE MILIJARDE: Novo prevozno sredstvo preplavilo metropole
  • KAKVA ZNANJA PRUŽA AKADEMIJA ZA AVIJACIJU: Bez edukacije i licence nema posla
  • POSLOVNA SAZNANJA: Iskoristite trenutak
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. oktobra 2019.
Podelite ovaj tekst: