Поглавље 29 ће даље модернизовати царину

Управа царина ће поред транзита, који је аутоматизован, аутоматизовати и остале царинске поступке, извоз и увоз. Тиме би царинска служба постала систем у коме неће бити задржавања и корупције. Томе ће допринети поглавље 29 које Србија отвара у јуну, у процесу приступања ЕУ

У оквиру пројекта „Слободан приступ тржишту за све, кроз унапређење интегрисања женског предузетништва у тржишну економију Србије“, који реализује Удружење пословних жена (УПЖ) у сарадњи са Економетром и уз финансијску подршку амбасаде Сједињених Америчких Држава (САД), чланице УПЖ постављају питања и траже одговоре. На тај начин чланице УПЖ утичу на унапређење пословног амбијента, са фокусом на женско предузетништво. На питања одговарају представници институција и организација у Србији, посланици скупштинског Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава. Намера овог пројекта је да се повећа капацитет фирми у власништву жена, да се пословање прошири на друга тржишта, ојачају локална удружења, интегрише тржиште и повећа свест друштва о значају женског бизниса.

Предузетнице на овај начин информишу доносиоце одлука за важна економска питања у Србији, о ономе што их највише оптерећује у пословању. У оквиру пројекта се реализују и радионице УПЖ у Ваљеву и Зрењанину ”Market lighthouse”, као помоћ предузетницама да интернационализују пословање, а планирани су и бизнис сусрети и активности за унапређење електронског тржишта. Пројекат „Слободан приступ тржишту за све, кроз унапређење интегрисања женског предузетништва у тржишну економију Србије“ реализује се од новембра 2016. до новембра 2017. године.

Шeстo питaњe у oквиру oвoг прojeктa пoстaвилa je Maja Eнис, сувлaсницa прeдузeћa Ancora Nuova, кoje сe бaви увoзoм и дистрибуциjoм свeжe и зaмрзнутe рибe и мoрских плoдoвa и влaсницa и дирeктoркa издaвaчкe кућe Enco Book. Oнa je питaлa кaдa ћe сe нa глaвним грaничним прeлaзимa, кao штo су Хoргoш, Грaдинa, Прeшeвo, увeсти 24-чaсoвнo дeжурствo вeтeринaрa и нeдeљoм, a нe сaмo рaдним дaнимa, jeр увoзници квaрљивe рoбe имају oбaвeзу дa ту рoбу испoручe вeћ у пoнeдeљaк. Маја Енис је питала и кaдa ћe сe рeшити прoблeм дугoг зaдржaвaњa кaмиoнa нa цaрини, jeр зaдржaвaњe траје минимум шeст сaти.

Oдгoвoрe смo пoтрaжили у Управи царина, па је наш саговорник Веселин Милошевић, заменик директора Управе царина, објаснио да су све активности које је царинска служба до сада предузела усмерене ка олакшавању пословања привредника, како би компаније постале конкурентније, али и да би створиле погоднију пословну климу за стране инвестиције.

Опширније у штампаном издању


У овом броју још и …

  • ВЕСТИ ИЗ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
  • Следећи број Економетра излази 4. јула 2017.
  • ЗВОНИМИР ПАВЛЕК: УСПЕШНА ТРГОВИНА (6): Особине добрих продаваца
Podelite ovaj tekst: