Региони добијају већа овлашћења

Министарство привреде, у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој и локалним самоуправамa, успоставља нови модел управљања регионалним развојем. Изменом Закона о регионалном развоју, и доношењем Стратегије за период 2015-2020., овлашћења ће се дати регионалним областима, а број неразвијених општина смањити на тридесетак

 Србија се убраја у европске земље са највећим регионалним разликама које се од 2000. године све више повећавају. Међурегионалне и унутаррегионалне разлике су веома изражене између великих региона (Војводина, Београд, Шумадија, Западна Србија, Јужна и Источна Србија и Косово и Метохија) и 25 округа и локалних заједница у Србији. На регионална привредна кретања одразило се спровођење транзиционих реформи у привреди, структурне промене, пад привредне активности и погоршање макроекономске равнотеже. Број неразвијених општина у Србији достиже чак 30 одсто, а однос између најразвијеније и најнеразвијеније општине, гледано по заради, иде чак до 11:1. Проблеми регионалног развоја трају деценијама, па је важно да се реше системски, како би се омогућио друштвено-економски развој, побољшали услови живота и убрзао привредни раст земље.

Регионално планирање

У овој години, Министарство привреде ће, у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој (НАРР) и локалним самоуправама, успоставити нови модел управљања регионалним развојем. У првој половини године измениће Закон о регионалном развоју, радити на изради нове методологије за мерење степена развијености подручја, а у другом делу године донеће Стратегију регионалног развоја Србије за период 2015-2020., јер је претходној истекао рок. Фокус је на регионалним областима (два или више округа) којима треба дати овлашћења, а број неразвијених општина би се смањио на тридесетак. Циљ је да се успостави јачање регионалне конкурентности у свим деловима Србије, повећа запошљавање и ефикасније решавају проблеми настали у ранијем периоду.

Опширније у штампаном издању


У овом броју још и …

  • ВЕСТИ ИЗ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
  • ОСИГУРАЊЕ УСЕВА ОД РИЗИКА ГУБИТКА ПРИХОДА Исплаћен први одштетни захтев
  • ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ НА МБА ПРОГРАМЕ COTRUGLI BUSINESS SCHOOL Освојите једну од престижних стипендија
  • ВАШ КОНСАЛТИНГ ЗА УСПЕШНИЈЕ ВОЂЕЊЕ БИЗНИСА Како спречити манипулацију
  • ЕРИК РИС: ЛИН СТАРТ-АП (8) Моћ малих серија
  • Следећи број Економетра излази 3. марта 2015.
Podelite ovaj tekst: