TV SLIKE I PRILIKE: Glavom kroz zid

Satirični biser, sa kultivisanim, inteligentnim humorom. Sa opaskama koje duboko sežu u naš mentalitet, navike, životne rezone, poimanje stvarnosti. To je serija „Glavom kroz zid”, realizovana moderno i dinamično, sa

Од љубави према биљу до озбиљног посла

Осамдесетих година прошлог века, на њиви у београдском приградском насељу, за породицу Бушић производња биља била је, пре свега, хоби. У међувремену, љубав према биљу је прерасла у посао, компанија

Без иновација нема јаке економије

Децембра 2015. године завршен је Пројекат подршке иновацијама који је Фонд за иновациону делатност реализовао у претходне четири године. Пројекат је финансиран из Инструмента за претприступну помоћ ЕУ (ИПА 2011),