TV SLIKE I PRILIKE: Glavom kroz zid

Satirični biser, sa kultivisanim, inteligentnim humorom. Sa opaskama koje duboko sežu u naš mentalitet, navike, životne rezone, poimanje stvarnosti. To je serija „Glavom kroz zid”, realizovana moderno i dinamično, sa