DEVETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA BEOGRADSKE BERZE „UPGRADE IN BELGRADE“

Vlada mora da sprovede strukturne reforme u penzijskom sistemu i javnim preduzećima i da radi na razvoju izvozne ekonomije – rekao je Vensan Dežer i podsetio da je bankarski sektor u Srbiji ostao zdrav tokom krize ali da visok stepen problematičnih kredita i kašnjenje u otplati mogu da izazovu nestabilnost

Da biste integrisali svoje tržište sa tržištima EU koja su daleko razvijenija, potrebno je da uradite dve stvari. Morate uskladiti propise svoje zemlje sa propisima koji važe u zemljama EU i uskladiti svoje tržište sa tržištima EU. Samo ukoliko je prvi uslov ispunjen, može se preći na drugi uslov.

Ovako je Žiga Kosi, predstavnik Komisije za hartije od vrednosti Slovenije, video situaciju oko integracije berzanskih tržišta nerazvijenog i razvijenog dela Evrope, uz sledeću napomenu: „Znajući da smo daleko iza najrazvijenijih tržišta, to ne bi trebalo da bude izgovor da ne pokušamo da ih dostignemo. Moramo se ugledati na ta tržišta i postaviti visoko svoje standarde. Naš cilj je da ih dostignemo i eventualno prevaziđemo“.

Opširnije u štampanom izdanju


Podelite ovaj tekst: