ISKOSA GLEDANO: Pitam, dakle, mislim

Šta su to tačno strukturne reforme? A šta je to racionalizacija državne uprave? Zašto plaćamo porez na imovinu? A zašto porez na korišćenje građevinskog zemljišta? Može li štednja biti štetna?