ISKOSA GLEDANO: Nacionalna štedionica

Izgledalo je, neumorni Tika Živanović se, na žalost, ipak umorio. Tako nije dočekao da vidi slike Mlađana Dinkića kako izlazi sa petočasovnog policijskog ispitivanja. Tika nije odustajao od svog uverenja