UVOD U BIZNIS: Koliko koštaju izbori

Kad god se najave parlamentarni izbori, setim se jednog pisma koje su još 2011. godine (16. maja) objavili na zvaničnoj internet stranici Međunarodnog monetarnog fonda Albert Jeger, tadašnji šef Misije

TV SLIKE I PRILIKE: Glavom kroz zid

Satirični biser, sa kultivisanim, inteligentnim humorom. Sa opaskama koje duboko sežu u naš mentalitet, navike, životne rezone, poimanje stvarnosti. To je serija „Glavom kroz zid”, realizovana moderno i dinamično, sa