ISKOSA GLEDANO: Pruga

Kad sam ja prvi put upala u skupštinu, bilo je to pre 35 godina, znate šta me je tamo dočekalo? Neka pruga Podgorica Skadar (Titograd Skadar). I nije to bio