Lider na raskršću

Današnji lideri se često susreću sa težinom donošenja odluka na raskršćima koje poslovanje nosi. Odluke utiču na poslovanje i održivost firme. Svi znamo koliko je teško živeti u tim momentima