Menadžer po meri Gugla

“Osam direktiva” do kojih se došlo u “Projektu kiseonik” nisu ništa novo, ali tajna je u njihovoj hijerarhiji Knjiga sa uputstvima “kako postati dobar menadžer” ima koliko i onih sa