IZ BANKARSKOG UGLA: Rizici kreditiranja stanovništva

Kreditiranje stanovništva u regularnim ekonomskim uslovima se generalno smatra manje rizičnim od kreditiranja privrede. Logika je jednostavna – kreditiranje stanovništva karakteriše visoka diversifikacija, odnosno veliki broj kredita malog iznosa. Narodnu

POSLOVNA SAZNANJA: Tim RE-bilding

Imala sam prilike da u poslednje vreme sarađujem sa dosta timova i da ih vidim kako „dišu iznutra“. Ovo je period organizacije obuka, ali i tim bildinga gde zaposleni imaju